Erhverv

Byggebranchen skal drives af data

I dag er det rå data, der driver mange brancher, f.eks. i konsumsegmentet til kundeoptimering. Men byggebranchen er også godt på vej i takt med, at digitaliseringen af branchen vinder frem.

FN Byen i København er et af de byggeprojekter, hvor data er grundlag for den daglige drift. Foto: Adam Mørk I FN Byen har man i et projekt ladet antropologer arbejde med den løbende dataopsamling. Foto: Adam Mørk

Digitalisering er et emne i alle brancher, ikke mindst i byggebranchen, hvor data fremover kommer til at spille en langt større rolle. Og branchen er allerede godt på vej, lyder det fra direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

»Der tales meget om digitalisering i byggebranchen, men for mange mindre virksomheder er der en opfattelse af, at det først og fremmest er noget, som vedrører store håndværkervirksomheder. Vi har i de årlige analyser fra Dansk Byggeri imidlertid målt på medlemmernes brug af it, og der kan vi se, at digitaliseringen år for år vinder mere og mere indpas i den måde, hvorpå man understøtter sin forretning. Det er tilfældet, uanset om det handler om kvalitetssikring, indberetning af timesedler, materialeforbrug eller kommunikation med kunderne,« siger han.

Men også i de meget tidlige faser af et byggeri vinder de digitale teknologier hastigt frem.

Ifølge direktøren er alfa og omega for en effektiv udnyttelse af digitale værktøjer og digitale teknologier nemlig, at de integreres så tidligt som muligt i processen. Det vil – i overført betydning – sige lige fra den første streg tegnes på papiret. Kun på den måde udnyttes de rigtigt, og kun på den måde opnås det maksimale udbytte, som i sidste ende ikke blot handler om mere smidige processer og et mere kosteffektivt byggeri. Det handler også om et bedre byggeri. Det er nemlig vigtigt at holde sig for øje, at anvendelsen af nye teknologier ikke kun drejer om at spare penge, men om at kunne levere et byggeri, der er fremtidssikret såvel energimæssigt som teknologisk og miljømæssigt.

I en verden, hvor dataopsamling er integreret i et projekt helt fra starten, vil vi kunne tilbyde bygherre og administrator en merværdi ved at monitorere data ud fra et driftsmæssigt aspekt.

Christian Holmegaard Mossing, vicepræsident Niras

Det forudsætter imidlertid, at digitaliseringen gennemsyrer alle processer, og det er en udvikling, der netop i disse år er sat fuldt tryk på. Byggebranchen er med andre ord ved at blive datadreven. Ganske som så mange andre brancher er blevet det. Det har man blandt andet mærket hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, hvor man netop har etableret en helt ny forretningsenhed for data, analyse og planlægning. Den ledes af Christian Holmegaard Mossing, der har 20 års erfaring i rådgiverbranchen og de seneste år især har arbejdet med digital transformation af ingeniørforretningen.

»Mange andre brancher er i dag datadrevne, men udviklingen er typisk slået igennem i de forbrugersegmenter, hvor det giver god mening at kunne håndtere en meget stor datavolumen til f.eks. kundeoptimering. I byggebranchen genereres trods alt ikke de samme mængder data, lige som processerne er langt mere komplekse. Derfor har vi måske været længere om så at sige at se lyset,« siger Christian Holmegaard Mossing. Han føjer dog til, at udviklingen nu for alvor har taget fart og, at digitaliseringsprocessen er ved at skifte karakter fra at være en kvalifikator til at være en differentiator.

Med det mener han, at digitalisering indtil nu langt hen ad vejen har handlet om understøttende værktøjer som Building Information Modelling (BIM), men at den rå dataanalyse nu for alvor skal på arbejde. Vel at mærke ikke kun i forbindelse med den indledende fase af et projekt, men også hele vejen ud mod den langsigtede drift, hvilket på sigt vil være med til at give en tættere tilknytning mellem rådgiver og bygherre – også efter at et byggeri er taget i brug. Christian Holmegaard Mossing erkender, at man nok ikke har været gode nok til at følge op på kunden efterfølgende, men det skal der nu laves om på.

»I en verden, hvor dataopsamling er integreret i et projekt helt fra starten, vil vi kunne tilbyde bygherre og administrator en merværdi ved at monitorere data ud fra et driftsmæssigt aspekt. I sidste ende handler et byggeri jo om Total Cost of Ownership, og hvis man sammenligner anlægssummen med den langsigtede driftssum, er der meget store optimeringsmuligheder på driften. Derfor har vi blandt andet også tilknyttet antropologer i vores nye forretningsområde, så vi kan analysere den store viden, der i dag opsamles om, hvorledes en bygning rent faktisk anvendes. Digitalisering handler om mere end blot at sætte strøm til processer. Digitalisering handler om at blive datadreven og arbejde i et dataøkosystem,« siger Christian Holmegaard Mossing.

Data giver driftsbesparelser

Hos Niras har man erfaret, at der er nogle huller, hvor man i dag ikke fylder værdikæden rigtigt ud. Det er baggrunden for, at man for nylig etablerede den nye forretningshed Data, Analyse og Planlægning.

Det er endvidere sket for at imødegå nogle af de bevægelser, man ser inden for den rådgivende ingeniørbranche, hvor planlæggere, arkitekter og antropologer går tættere på ingeniørdisciplinerne i design- og konstruktionsfasen.

Målet er at understøtte bæredygtige beslutninger og forandringsprocesser gennem klog udnyttelse af data og understøtter samtidig en tendens, som i stadig stigende grad efterspørges blandt bygherrer og ejendomsadministratorer.

Nemlig en tendens, der viser øget interesse for reel anvendelse af den store mængde passive data, der opsamles fra de stadig mere intelligente bygninger. Data, der kan være med til at give massive besparelser på den daglige drift.

Ifølge Henrik Garver, der er direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, betyder den øgede digitalisering desuden, at en byggeproces flytter sig fra separate systemer til at være integreret lige fra den første digitale model over GPS-styring af gravemaskinen til integrering af intelligent ejendomsovervågning. Ikke alle enkeltkomponenter er på plads endnu, men udviklingen går hurtigt, og han er ikke et sekund i tvivl om, at den fuldt digitale proces meget snart bliver virkelighed. Det vil efter hans opfattelse ligeledes være med til at tydeliggøre den ansvarsfordeling, der er et centralt element i ethvert byggeri.

»Vi er midt i en udvikling, der for alvor har taget fart inden for de seneste tre-fire år, og selv om den rent investeringsmæssigt har været en udfordring for nogle virksomheder i byggebranchen, er mange rigtig godt med. Den helt store udfordring er imidlertid at få samlet arbejdsopgaverne for henholdsvis arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør i én model, hvor informationerne er tilgængelige for og kan bruges af alle. Her er der både tekniske og ansvarsmæssige problemer, som fortsat skal løses,« siger Henrik Garver.

Jeg kan sagtens forestille mig, at vi vil se aktørerne i byggeriet såsom de rådgivende ingeniører som nogle af de første inddrage eksempelvis kunstig intelligens og machine learning langt mere systematisk.

Henrik Graver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Han konstaterer imidlertid, at mængden af arbejder, der skal laves om, allerede ér faldet. Blandt andet fordi følgevirkninger af ændringer i dele af byggeriet i løbet af processen kan gennemskues umiddelbart.

»Digitaliseringsprocessen ændrer både arbejdsmetoder og sammensætningen af branchens aktører. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi vil se aktørerne i byggeriet såsom de rådgivende ingeniører som nogle af de første inddrage eksempelvis kunstig intelligens og machine learning langt mere systematisk. Hvis ikke branchen selv griber de muligheder, vil vi i stedet se virksomheder komme ind udefra, som vi slet ikke kender i dag. Der er altså ikke nogen tvivl om, at byggebranchen på sigt vil blive mindst lige så datadreven, som vi har set det med en række andre brancher,« siger Henrik Garver.

Fordelene ved at have samme datamodel som udgangspunkt er markante, og han føjer endnu en væsentlig fordel til: Nemlig den fordel det giver at være med helt fremme i konkurrencen om at vinde bygge- og infrastrukturprojekter globalt.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også