IC Group nedjusterer forventningerne - formand trækker sig

Bestyrelsesformand Peter Thorsen genopstiller ikke som formand ved selskabets ordinære generalforsamling.

Peter Thorsen er snart fortid som bestyrelsesformand hos modekoncernen IC Group. Foto: Sebastian Buur Gunvald.

IC Group nedjusterer nu forventningerne til regnskabsåret 2018/19. Modekoncernen venter en tilbagegang i omsætningen på 6-7 pct. mod tidligere en noget mindre tilbagegang.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Det fremgår endvidere af meddelelsen, at driftsindtjeningen, målt på EBIT, på koncernniveau lander på nul, hvilket også er ringere end tidligere forventet.

Det er især tilbagegang hos både Tiger of Sweden og By Marlene Birger, som rammer IC Group.

Kort efter nedjusteringen blev det meddelt, at bestyrelsesmedlem Peter Thorsen snart fortid hos IC Group. Han genopstiller ikke til bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling i september 2019, lyder meldingen.

Samtidig har den afgående bestyrelsesmedlem meddelt, at Kirk & Thorsen Invest A/S har til hensigt at acceptere Friheden Invest A/S' igangværende tilbud og sælge samtlige af Kirk & Thorsen Invest A/S' 373.855 stk. aktier i IC Group.

IC Group A/S er en dansk modevirksomhed, der ejer og udvikler fem tøjmærker, som sælges i over 40 lande - hovedsageligt i Skandinavien og Europa.

"Vi takker Peter for hans væsentlige indsats i forhold til transformationen af IC Group. Det er Friheden Invest A/S' ønske, at Peter Thorsen også efter fratrædelse som formand for det børsnoterede selskab kan have en afgørende rolle i udviklingen af koncernens resterende mærker," siger hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Niels Martinsen.

"Jeg tiltrådte som formand for IC Groups bestyrelse i 2017 for at stå i spidsen for en ny strategi. I perioden er koncernens operationelle platform blevet decentraliseret med henblik på at etablere de resterende mærker som selvstændige virksomheder, mens koncernhovedkontorsfunktionerne er gradvis reduceret. Der er endvidere gennemført en række frasalg, så IC Group i dag kun ejer Tiger of Sweden og By Malene Birger. Friheden Invest A/S ejer i dag ca. 77% af aktierne i IC Group og har et købstilbud i markedet med mulighed for at øge ejerandelen yderligere," siger Peter Thorsen og tilføjer:

"Jeg har grundet IC Groups udvikling fundet det naturligt at meddele, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen til den kommende ordinære generalforsamling."

BRANCHENYT
Læs også