Erhverv

Falck sponsorerede 3F-modparts fodboldklub og sørgede for boliger til magtfuld tillidsmand

To højtstående og magtfulde 3F’ere har fået særbehandling af Falck, der sponsorerede fodboldholdet for den enes søn og stillede bolig til rådighed for den anden. Kammerateri, mener ekspert, men 3F afviser, at der er sket noget angribeligt.

Fællestillidsmanden for Falck-redderne i København fik af Falck bolig på to forskellige Falck-stationer, som ellers normalt er forbeholdt ledelsespersoner. Her er det Station Nykøbing.
Foto: Google Street View

En af Danmarks mest kendte virksomheder, Falck, er gået langt for at holde sig på god fod med landets største fagforening, 3F, som virksomheden har overenskomster for 3.500 ansatte med.

Falck var således tøjsponsor for det fodboldhold, som sønnen af formanden for Chaufførernes Fagforening, Jakob Andersen, spillede på. I samme klub er Andersen selv formand for børne-bredde-udvalget. Chaufførernes Fagforening er den del af 3F, der forhandler overenskomsten med Falck med Andersen som en central forhandler.

Sagen kort
  • Finans skrev i januar 2019 en historie om, at ansatte i Falck følte sig presset og truet til at melde sig ind i 3F, der er landets største fagforening, selvom det siden 2006 har været ulovligt at tvinge folk ind i bestemte fagforeninger.
  • Det medførte en række henvendelser fra tidligere og nuværende Falck-ansatte fra hele landet, der samlet tegnede et billede af en kultur, hvor Falck og 3F gennem årtier er blevet så tæt knyttet, at det er svært at skelne mellem parterne.
  • Finans har siden januar talt med over 30 tidligere og nuværende ansatte i Falck og det faglige system om deres oplevelser. Kilderne er kommet med en række eksempler på, hvordan hverdagen på mange stationer i realiteten er styret af 3F, og hvor ikke-medlemmer har sværere ved at få gode vagter, uddannelse, forfremmelser/jobskifte og ønskede ferier.
  • Samtidig peger mange på, at deres arbejdsforhold er forværret de seneste år i takt med, at Falck har tabt udbudsopgaver. Når Falck mister et udbud, er det ikke 3F’s overenskomst, der gælder, og dermed mister 3F medlemmer til eksempelvis FOA, når Hovedstadens Beredskab vinder en opgave.
  • Anklagerne har handlet om nepotisme blandt 3F-medlemmer, om pres og trusler mod medarbejdere, om hemmelighedskræmmeri om økonomien i flere foreninger og fonde, om bestikkelseslignende handlinger og dårligt arbejdsmiljø.

Falck har også stillet boliger på både Station Farum og Station Nykøbing til rådighed for Henrik V. Andersen og hans hustru. Han er fællestillidsmand for Falck-redderne i København samt næstformand i Reddernes Landsklub under 3F og er dermed en af landets mest magtfulde reddere. Desuden sidder han i Falcks bestyrelse som medarbejderrepræsentant.

Finans har talt med flere end 30 tidligere og nuværende ansatte i Falck og tillidsfolk i 3F om forholdet mellem virksomheden og fagforeningen.

Langt størstedelen beskriver forholdet som så tæt, at 3F-toppen er villig til at strække sig langt for at sikre, at virksomheden kan vinde udbud på bekostning af medlemmernes arbejdsforhold. Ved den seneste overenskomstforhandling i 2017 stemte 87 pct. af redderne nej til den aftale, deres forhandlere havde lavet.

Organisationen Transparency International bekæmper korruption og bestikkelse i hele verden. Formanden i Danmark, Natascha Linn Felix, siger om de to sager:

»Det er en af de sager, hvor man kan diskutere, om der er sket noget ulovligt. Men det ligner jo noget, man kunne kalde kammerateri. Mere teknisk må man rejse spørgsmålet, om alle forhandlinger gennemføres på den rette måde og om alle aftaler indgås af de rette grunde,« siger hun.

Man kan ikke sige, der er en lang tradition for at gøre den slags.

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen vil ikke kommentere de konkrete sager, men han har ikke kendskab til lignende eksempler mellem forhandlere af overenskomster.

»Man kan ikke sige, der er en lang tradition for at gøre den slags,« siger forskeren.

Det har ikke været muligt at tale med Falck om, hvordan og hvorfor sponsoratet med fodboldklubben kom i stand, og hvor stort et beløb, der er tale om. I en email skriver Peter Agergaard, senior vicepresident i Falck med globalt ansvar for virksomhedens HR:

»Falck har tidligere haft en del sponsorater, som blev indgået lokalt, men vi har stoppet den type af sponsorater. Ledelsen vedtog i 2017 en restriktiv politik for sociale investeringer herunder sponsorater. Det blev gjort klart, at enhver form for sponsorat eller social investering skal være relateret til Falcks kerneydelser og godkendes af koncerndirektionen.«

Finans har også spurgt, hvorfor fællestillidsmanden kunne få bopæl på to stationer, hvor længe han boede der og hvorvidt han betalte for det. Til det oplyser Falck, at man i dag har syv lokationer med boliger, hvor der bor folk:

»Disse håndteres af Falcks ejendomsadministration, der sikrer en retvisende leje og vilkår. Det er hovedsagelig ledende medarbejdere med en overordnet rolle i forbindelse med den pågældende station, der er bosiddende i disse lejligheder,« lyder svaret.

Det har ikke været muligt at få hverken Henrik V. Andersen eller Jakob Andersen i tale, så Finans har stillet en række spørgsmål på email til 3F. Jakob Andersen svarer, at en anden forælder havde til opgave at søge sponsorater hos en række lokale virksomheder.

»Det har alene været Falcks beslutning at indgå et lokalt sponsorat om spillertrøjer, og det har intet med 3F at gøre,« skriver Andersen.

Det er også Jakob Andersen, der udtaler sig i sagen om fællestillidsmandens bopæl på falckstationerne. Her skriver han:

»Der er betalt fast husleje efter Falcks ejendomsadministrations vurdering. I den konkrete sag er det vores vurdering, at det ikke har haft betydning for det faglige arbejde. Men vi vil fremover være endnu mere opmærksomme på, om der kan komme for tætte forbindelser, så den slags mistanke kan opstå.«

Finans sætter i den kommende tid fokus på forholdet mellem 3F og Falck. Har du oplysninger, kan du kontakte Finans via denne adresse: Martin.Flink@finans.dk

BRANCHENYT
Læs også