Erhverv

Forbrugerombudsmand til butikker: I skal tage imod kontanter

Kun i meget få tilfælde kan butikker udelukkende kræve betaling med kort eller apps.

Butikker og boder skal - med meget få undtagelser - altid tage imod kontanter, når de tillader betalingskort og -apps, skriver Forbrugerombudsmanden. Foto: Lærke Posselt Foto: Lærke Posselt.

Hvis en butik eller bod tager imod betalinger med betalingskort eller gennem apps, skal den også acceptere at tage imod kontanter.

Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter flere henvendelser fra både virksomheder og forbrugere.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det desuden vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed f.eks. indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter kan bruges til betaling.

»Kontantreglen er til for at beskytte de forbrugere, der vil betale med kontanter. Hovedreglen er, at hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller betalingsapps, skal den også tage imod kontanter. Virksomheden må ikke begynde at sætte hindringer op, så det bliver sværere at betale kontant,« skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Kravet gælder både butikker og boder. Og de kan heller ikke omgå kontantreglen ved f.eks. at sætte skilte op om, at de ikke tager imod kontanter.

Ifølge kontantreglen skal virksomheder i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22 tage imod kontanter, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter, som f.eks. betalingskort og -apps.

»Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne. Det gælder også, selvom der ikke er tale om et egentligt salgssted, da reglen finder anvendelse, så snart der modtages betalingsinstrumenter,« lyder det Forbrugerombudsmanden.

Der er dog også undtagelser. Kontantreglen omfatter ikke fjernsalg, såsom køb over nettet og telefonen, eller ubemandede selvbetjeningsmiljøer, f.eks. ubemandede benzintanke.

»I områder, hvor der er forhøjet risiko for røveri, er virksomhederne desuden alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 6 til kl. 20. Erhvervsministeren fastsætter i hvilke områder, der kan være forhøjet risiko for tyveri, og virksomheden skal orientere Finanstilsynet, hvis man ønsker at benytte denne mulighed,« skriver Christina Toftegaard Nielsen.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde.

BRANCHENYT
Læs også