Erhverv

Kystnær vindmøllepark hviler på mangelfuld miljørapport

Grundlaget for en kystnær havvindmøllepark i Lillebælt har en stribe fejl og mangler, viser en ikke-offentliggjort rapport.

Der skal efter planen opsættes en kystnær havvindmøllepark i Lillebælt i farvandet mellem Fyn og Als.
Jørgen Jeppesen er næstformand i foreningen Red Lillebælt, som er imod møllerne. 
Foto: Brian Karmark

Der er blevet fremlagt mangelfulde og fejlagtige oplysninger i forbindelse med planlægningen af en kystnær havvindmøllepark i Lillebælt i farvandet mellem Fyn og Als.

Det viser en ikke-offentliggjort rapport, som Energistyrelsen har fået lavet vedrørende projektets miljøkonsekvenser.

Som et vigtigt led i at gøre Sønderborg Kommune CO₂-neutral har kommunens forsyningsselskab, Sønderborg Forsyning, i en årrække arbejdet på at opsætte en kystnær vindmøllepark.

Hvis nogen klager, vil Lillebælt Syd også blive udskudt.

Lone Kørnøv, professor ved Aalborg Universitet og ekspert i miljøvurderinger

I december 2018 indsendte forsyningsselskabet en redegørelse – udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi – om miljøkonsekvenserne ved projektet. Ganske usædvanligt besluttede Energistyrelsen at sætte Rambøll til at lave en vurdering af rigtigheden af miljøkonsekvenserne.

Vurderingen, som er på 13 sider, kan Jyllands-Posten nu lægge frem.

Der er fundet »fejl og mangler« i forhold til »støj, landskab og visuelle forhold, marsvin, Natura 2000 og flysikkerhed«, skriver Rambøll i rapporten, der er dateret 12. april i år.

Cowi har lavet visualiseringer, som viser møllerne for lave, og har undladt at lave beregninger af lavfrekvent støj og undladt at påpege Forsvarsministeriets vurdering af, at vindmøllerne kan medføre betydelige gener i forhold til forsvarets nærliggende radarer, lyder det bl.a. i Rambølls gennemgang.

Mulighed for udskydelse

Ifølge Lone Kørnøv, professor ved Aalborg Universitet og ekspert i miljøvurderinger, er problemet, at Cowi er blevet sat til at lave en vurdering af miljøkonsekvenserne, inden der reelt foreligger et konkret projekt. Det er ikke besluttet, hvor møllerne præcist skal stå, og hvor mange der præcist skal være.

For nyligt blev to vindmølleprojekter i Vesterhavet udskudt i tre år, da de såkaldte VVM-rapporter var lavet på baggrund af rammeprojekter og ikke på baggrund af konkrete projekter.

Det samme vil ske med Lillebælt-projektet, vurderer Lone Kørnøv.

»Det er fuldstændig den samme situation. Lillebælt-projektet vil også blive udskudt, fordi det vil kræve en supplerende VVM, når lokalitet og mølletype er kendt,« siger hun.

Sønderborg Kommune vil over for Energistyrelsen forholde sig til Rambølls kritikpunkter senest 1. august. Cowi ønsker ikke at uddybe yderligere.

BRANCHENYT
Læs også