Erhverv

Byggebranchen har fået sit eget digitale manifest

Vi er ikke teknologisk bagud i Danmark, men byggebranchen er bagud i forhold til produktivitet og udnyttelse af teknologi. Det skal der nu rettes op på med samarbejde på tværs af hele branchen, og et nyt digitalt manifest afstikker retningslinjerne.

Skal de politiske visioner om at løfte digitaliseringsniveauet i byggebranchen realiseres, kræver det ifølge Dansk Byggeri bl.a., at virksomhederne tager aktivt del i processen og investerer i den digitale udvikling. Foto: Dansk Erhverv/Ricky John Molloy Samarbejde på tværs af hele værdikæden er afgørende for, at det kan lykkes at binde den digitale infrastruktur i byggeriet sammen. Det indebærer ifølge Torben Klitgaard, direktør i Bloxhub, at   branchen i langt højere grad skal til at udveksle data. Foto: Dansk Erhverv/
Ricky John Molloy I fremtiden digitale verden kommer en række virksomheder i byggebranchen til at skulle gentænke deres forretningsmodel. Foto: Dansk Erhverv/Ricky John Molloy

I januar måned fremlagde den daværende regering en strategi for digitalt byggeri. Ganske som den har fremlagt strategier for så mange andre digitale indsatsområder. På trods af de fine og velmenende ord, sker der imidlertid ikke altid meget, hvis ikke man som branche løfter i flok.

Hvis digitaliseringen virkelig skal føres ud i livet, kræver det, at hele værdikæden er med. Derfor har 100 repræsentanter fra byggebranchen været samlet til idé- og inspirationsdag i Bloxhub i København, hvor man i samarbejde med Dansk Byggeri, InnoByg og Molio, Byggeriets Videnscenter, satte fokus på, hvorledes byggebranchen kan kvalificere strategien således, at visionerne om at løfte digitaliseringsniveauet i bygge- og anlægsbranchen rent faktisk bliver til virkelighed...

Læs også