Erhverv

Masser af konflikter om klimaprojekter – mange flere venter i fremtiden

Digebyggeri, vindmøller og store mængder vand skaber allerede splid mange steder. Konfliktniveauet kan vokse kraftigt, mener en forsker.

Placeringer af vindmøller kan give grobund for konflikt om, hvor de skal stå. Foto: Lars Skaaning/Polfoto

I takt med at der rundt i landet gennemføres klimaprojekter som digebyggeri og opsætning af vindmøller og solcelleanlæg, opstår der igen og igen stribevis af konflikter mellem borgere indbyrdes og i forhold til myndighederne.

Hvis man ikke bliver bedre til at gå ind i en dialog med borgerne om, hvad projekterne indebærer for den enkelte, så eksploderer det. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

Kristian Borch

Ingen har et samlet overblik. Men ifølge en opgørelse fra Nævnenes Hus er der i Energiklagenævnet, Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 og 2018 truffet afgørelse i 628 sager om vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg og kystbeskyttelse. Alene 312 afgørelser i Energiklagenævnet handlede om klager i forbindelse med den planlagte opsætning af havvindmøller ud for vestkysten mellem Hvide Sande og Thyborøn.

Ifølge seniorforsker Kristian Borch, DTU, er der et »kæmpe skyggetal«, fordi mange konflikter aldrig bliver registreret.

»Hvis man ikke bliver bedre til at gå ind i en dialog med borgerne om, hvad projekterne indebærer for den enkelte, så eksploderer det. Det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Kristian Borch.

F.eks. har han undersøgt 73 protestgrupper, der siden 2011 er opstået på Facebook mod navngivne vindmølleprojekter. Heraf blev kun ét reelt til noget. Resten nåede aldrig frem til en kommunalpolitisk beslutning.

Mange kommuners forvaltninger er allerede tynget af klimaprojekter og konflikter om dem. I Syddjurs skønner afdelingsleder Morten Hundahl, Miljø og Klima, at kommunen bruger op til et årsværk på at håndtere de mange klager og andre henvendelser om klimaspørgsmål. I en enkelt sag om oversvømmelse af et sommerhusområde, der har stået på i mere end 25 år, har kommunen flere end 10.000 sagsakter liggende.

»På et enkelt projekt kan vi sagtens få 200-300 henvendelser, klager og indsigelser. Det er meget for en lille kommune,« siger han.

Jacob Bjerregaard (S), formand for KL’s miljø- og forsyningsudvalg anerkender problemet.

»Mange kommuner oplever et stigende pres på grund af konflikter i forbindelse med klimaprojekter. Der er også nogle steder, hvor man har været nødt til at sige nej til at lave klimavenlige løsninger på grund af borgerprotester,« siger han.

Læs også