Erhverv

Bang & Olufsen: Vederlagsfrie aktier til topfolk hvis mål indfris

Resultatmålene, som de ansatte skal indfri, er fastsat af bestyrelsen og er knyttet til opfyldelse af visse nærmere definerede mål vedrørende selskabets salg, driftsindtjening og free cash flow. Foto: Simon Fals
B&O

Bestyrelsen i Bang & Olufsen har lavet en liste over, hvor meget direktion og visse andre nøglemedarbejdere skal tilbydes i forhold til aktiebaseret aflønning.

De udvalgte medarbejdere får mulighed for at købe aktier i selskabet for egen regning, "som tre år efter tildelingen giver de deltagende medarbejdere ret til vederlagsfrit at modtage et antal aktier (Matching Shares) i selskabet per investeringsaktie, forudsat at visse resultatmål er opfyldt," oplyser bestyrelsen.

Resultatmålene, som de ansatte skal indfri, er fastsat af bestyrelsen og er knyttet til opfyldelse af visse nærmere definerede mål vedrørende selskabets salg, driftsindtjening og free cash flow.

- Det totale antal Matching Shares, som deltagerne vil kunne opnå på baggrund af de foretagne tildelinger, er 879.196. På tildelingstidspunktet udgør den teoretiske markedsværdi af programmet cirka 24,7 mio. kr. baseret på en forventelig opfyldelse af resultatmålene på 2,5, det vil sige to og en halv (2,5) matchende aktier per investeringsaktie, fremgår det af tildelingspapiret.

BRANCHENYT
Læs også