Erhverv
BREAKING

Studie på CBS skruer op for tårnhøjt karakterkrav

Studiet med det højeste karakterkrav er i år International Business på CBS, som kræver et gennemsnit på 12,4.

CBS. Arkivfoto Foto: Mathias Christensen

Adskillige uddannelser kræver et snit helt i toppen af karakterskalaen, hvis man som håbefuld ansøger vil have en plads til næste studieår.

En enkelt uddannelse sprænger endda skalaen og åbner efter sommerferien kun sine auditorier og klasseværelser for nye studerende, der har et gennemsnit på mindst 12,4 fra gymnasiet.

Det er den engelsksprogede handels- og økonomiuddannelse International Business på Copenhagen Business School (CBS), der i år - ligesom sidste år - topper listen over uddannelser med høje karakterkrav.

Det oplyser Styrelsen for Uddannelse og Forskning.

Derfor kan man få mere end 12 i snit

Der skal mere til end flid og kløgt, hvis man vil ind på uddannelsen International Business på Copenhagen Business School (CBS) denne sommer.

For at blive optaget, skal man have et karaktergennemsnit på mindst 12,4 fra gymnasiet eller en anden adgangsgivende uddannelse. Og så høj en karakter får man ikke uden et bonustillæg.

Læs her, hvordan man kan give karaktergennemsnittet et ekstra nøk opad:

* Studerende, der søger optagelse på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan få ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08.

* Det er muligt, hvis den studerende søger optagelse inden for to år efter at have afsluttet den uddannelse, der giver den adgangsgivende eksamen.

* Desuden får ansøgere, der har valgt flere fag på A-niveau end de krævede på deres adgangsgivende eksamen, ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 eller 1,06 alt efter antallet af ekstra A-niveaufag.

* På grund af bonusmulighederne er det muligt at opnå et gennemsnit på maksimalt 13,7, selv om den højeste karakter på 7-trinsskalaen er 12.

* Fra januar 2020 vil det imidlertid ikke længere være muligt at gøre brug af karakterbonussen for tidlig studiestart.

* Det blev alle Folketingets partier enige om sidste år. Her besluttede de at afskaffe ordningen.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fredag får 88.757 danskere at vide, om de er blevet optaget på en af landets videregående uddannelser.

Heraf vil 82 procent modtage en positiv melding om, at de er kommet ind på det studie, de har søgt som deres første prioritet.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) opfordrer de kommende studerende til at nyde studietiden, der venter forude.

- Jeg håber, at de får nogle fantastiske år. Jeg håber også, at de selvfølgelig gør sig umage og laver deres ting. Men at de også finder tid til at være nysgerrige, have et fællesskab og have det sjovt.

- Fordi vi oplever desværre alt for mange, der har studieårene som en hård tid. De er mere stressede end gennemsnittet af danskerne, siger ministeren.

Ane Halsboe-Jørgensen minder om, at "en karakter er ikke alting", og at de studerende skal huske at "passe på hinanden".

International Business på CBS, der kræver det højeste snit i år, har strammet skruen og hævet det krævede snit fra 12,2 sidste år til 12,4 denne sommer.

De karaktersnit, som de enkelte studier kræver, afspejler hvor stor søgning der er til uddannelserne i forhold til antallet af studiepladser.

At det er muligt at sprænge karakterskalaen, skyldes blandt andet en karakterbonus, der belønner studenter, som søger ind på en videregående uddannelse højst to år efter en adgangsgivende eksamen.

Med bonussen har de unge hidtil kunnet gange deres gennemsnit med 1,08. Men næste år vil ordningen ikke spille ind, da den afskaffes 1. januar 2020 som følge af en aftale mellem Folketingets partier.

Det vil fremover dog stadig være muligt at højne karaktergennemsnittet ved at tage flere fag på A-niveau på en gymnasial uddannelse end de obligatoriske. Det udløser ligesom hurtig studiestart også en bonus.

Læs også