Erhverv

Ny afgørelse: Du må gerne optage chefen

En ny afgørelse fra Højesteret fastslår, at det er okay for en medarbejder at optage chefen i det skjulte - men kun under særlige omstændigheder.

Sagen tager afsæt i en konkret konflikt mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, der havde optaget en konfliktfyldt samtale med chefen. Foto: Mette Løvgren/FH

En medarbejder må gerne - under visse omstændigheder - optage en samtale mellem sig selv og sin chef, uden at chefen ved, at samtalen bliver optaget.

Det har Højesteret netop slået fast i en sag, hvor en medarbejder havde optaget en konfliktfyldt samtale med chefen.

I første omgang nåede Landsretten frem til, at den pågældende arbejdsgiver berettiget kunne bortvise medarbejderen uden løn og med tilbagevirkende kraft pga. lydoptagelsen.

Det fik Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til at gå ind i sagen, og nu har Højesteret så omgjort Landsrettens afgørelse.

»Det ville have været katastrofalt, hvis man havde fulgt landsrettens afgørelse. I nogle af vores sager, især chikanesager, kan vi jo kun løfte bevisbyrden ved, at medarbejderen optager grove hændelser, da dem, der krænker, ofte benægter,« siger Arne Grevsen, næstformand i FH.

Baggrunden for lydoptagelsen i den konkrete sag var, at den ansatte mente, at hans chef flere gange havde lovet ham en højere andel i provisionsløn, hvilket chefen herefter, ifølge den ansatte, flere gange var løbet fra.

»Hvis du som medarbejder har en chef, der mobber, chikanerer eller opfører sig upassende, hver gang ingen lytter med, så skal man da kunne optage episoden uden at blive bortvist med tilbagevirkende kraft uden løn,« siger Arne Grevsen.

Ifølge afgørelsen må en lønmodtager kun lydoptage sin arbejdsgiver, hvis der er et konkret formål, en saglig begrundelse og proportionalitet. Det er altså ikke i alle tilfælde, at en skjult lydoptagelse er i orden.

Læs også