Erhverv

Gyldendal: Opkøb styrker omsætning - traditionel forretning tynger

Arkivfoto

Forbedrede dækningsgrader og reducerede omkostninger i forlagsaktiviteterne på det private marked var med til at løfte indtjeningen hos Gyldendal i de første seks måneder af 2019, hvor opkøb samtidig løftede omsætningen en spids.

Omsætningen voksede i årets første halvår til 376 mio. kr. fra 362 mio. kr. i samme periode sidste år, og det skyldes især de tilkøbte virksomheder MentorDanmark, Substy og Guide2know. I første halvår bidrog opkøbene med en omsætning på 35 mio. kr.

Omvendt oplevede Gyldendal en faldende tendens i de traditionelle forlagsaktiviteter i perioden, hvilket ifølge selskabet selv var forventet - og også årsagen til at Gyldendal som et led i sin nye strategi fokuserer på opkøb.

På det private marked, som Gyldendal selv kalder for "trade"-markedet, var omsætningen på niveau med første halvår af 2018, men andet halvår ventes at byde på vækst i denne del af forretningen.

- På baggrund af efterårets udgivelsesprogrammer forventes omsætningen i andet halvår at være højere end i 2018, fremgår det af regnskabet, hvor selskabet også slår fast, at salget via bogklubber ventes at blive stabiliseret i løbet af året efter de seneste års fald.

Gyldendal har nemlig omlagt strategien for rekruttering af nye medlemmer til bogklubberne, og ifølge selskabet har det medført færre nye medlemmer, men også at medlemmerne har en højere loyalitet end tidligere.

Politiske besparelseskrav rettet mod uddannelsesinstitutionerne anføres også som en årsag til manglende omsætningsvækst i den traditionelle forretning i halvåret.

- Det har for Gyldendals uddannelsesforlag ført til et lavere salg af læremidler, især af trykte lærebøger. De senere års vækst i salget af digitale læremidler synes at være afløst af en stabilisering på niveauet fra 2018, skriver Gyldendal.

I første halvår var der fremgang at spore i indtjeningen, da driftsunderskuddet før renter og skat (EBIT) blev mindsket til 35,4 mio. kr. i årets første seks måneder fra et minus på 45,3 mio. kr. i samme periode af 2018.

- Forbedringen af driftsresultatet i forhold til første halvår 2018 kan primært henføres til forbedrede dækningsgrader og reducerede omkostninger i forlagsaktiviteterne på det private marked, skriver Gyldendal i regnskabet.

Gyldendal fastholder desuden forventningerne til 2019 om en omsætning, der er lidt højere end i 2018, mens overskuddet før skat ses på samme niveau som det forgangne år.

- I andet halvår forventes et fortsat pres på omsætningen i uddannelsesforlagene og i bogklubberne, et pres der ventes kompenseret af de tilkøbte virksomheder (MentorDanmark og Guide2know) i markeder, der støder op til forlagsaktiviteterne samt af øget omsætning på trade-markedet, fremgår det af onsdagens regnskab.

Tabel over Gyldendals regnskab for første halvår af 2019:

Gyldendals forventninger til 2019:

Læs også