Erhverv

Køb af værdipapirer i virksomhedsordningen

Overskudslikviditet i virksomhedsordningen kan investeres i aktier og pantebreve, hvis investeringen sker gennem et selvstændigt investeringsselskab eller en pensionsordning...

Læs også