Erhverv

Brøndby IF bakker på top- og bundlinje og nedjusterer prognosen

Foto fra et superliga opgør mellem Brøndby og FC København i november 2018. Foto: Gregers Tycho

Faldende indtægter i fodboldforretningen har i andet kvartal været med til at sende resultaterne nedad for Brøndby IF sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Samlet endte omsætningen i andet kvartal på 44,1 mio. kr., hvilket var et fald fra 60,2 mio. kr. i den tilsvarende periode i fjor.

I regnskabet for andet kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen, forklarer fodboldklubben selv, at faldet primært skyldes lavere indtægter fra fodboldrelaterede aktiviteter.

På indtjeningssiden måtte Brøndby IF se bundlinjen falde til et minus på 16,9 mio. kr. i andet kvartal. Det kan sammenlignes med et beskedent overskud på 0,6 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

Målt på de første seks måneder af året havde fodboldklubben en omsætning på 76,6 mio. kr. og et nettounderskud på 41,7 mio. kr. Det skal sammenlignes med resultater på henholdsvis 92,2 mio. kr. og minus 8,7 mio. kr. i den tilsvarende periode året før.

I forhold til den for halvåret lavere bundlinje forklarer Brøndby IF i regnskabet, at stigende omkostninger har været med til at trække ned. For de første seks måneder lød de samlede udgifter også på 100,7 mio. kr. mod 91,7 mio. kr. i de første seks måneder af sidste år.

- Stigningen skyldes primært øgede personaleudgifter og øgede udgifter til afskrivninger grundet det større investeringsniveau i faciliteter i og omkring Brøndby Stadion de sidste par år, skriver fodboldklubben i regnskabet.

Sammen med tirsdagens regnskab nedjusterer Brøndby IF sine forventninger til 2019, hvor der nu ses et underskud før skat på 63-73 mio. kr.

Tidligere ventede Brøndby IF et underskud før skat på 40-50 mio. kr.

- Justering af forventningerne til årets resultat skyldes primært en forskydning af budgetterede transfers samt omkostninger relateret til ændringer i det ledelsesmæssige set-up. Brøndby IF forventer således ikke længere at realisere transfergevinst i sommerens transfervindue, skriver fodboldklubben i regnskabet.

Læs også