Erhverv

DSB mister passagerer, og overskuddet styrtdykker

DSB er kommet igennem første halvår med et overskud på 1 mio. kr.

Bedre internet- og mobildækning kan være med til, at flere vælger at benytte togene, mener de radikales transportordfører, Andreas Steenberg. Foto: Ole Lind

DSB har ikke lagt udfordringerne bag sig. Det statsejede jernbaneselskab har kørt færre passagerer fra A til B, og samtidig er overskuddet styrtdykket. Det viser halvårsregnskabet, som DSB har offentliggjort tirsdag formiddag.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der blevet foretaget 500.000 færre rejser med DSB. Faldet skyldes i høj grad S-togs-driften, hvor overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt personalet har ført til et fald på 400.000 rejser. Fjern- og regionaltog har tabt 100.000 rejser i perioden.

»Resultatet for 1. halvår er præget af stagnerende omsætning samt stigende omkostninger. Passagertallet og indtægterne er i høj grad påvirket af Banedanmarks nødvendige arbejder med spor, signaler og elektrificering og de gener, de medfører for kunderne,« skriver DSB.

Antallet af rejser over Storebælt er i perioden faldet med 2 pct. sammenlignet med samme periode i 2018.

»Strækningen har været præget af et omfattende sporarbejde i næsten tre måneder mellem Roskilde og Korsør, med totalspærring og reduceret kørsel. Dette kan også ses på markedsandelen over Storebælt, som er faldet med 1,8 pct.point,« skriver DSB.

Faldet i antallet af passagerer var med til at trække nettoomsætningen ned til 4.773 mio. kr. mod 4.807 mio. kr. i samme periode i fjor. Omvendt steg omkostningerne med 155 mio. kr. til 4.761 mio. kr., og det medvirkede til, at DSB er kommet igennem årets første seks måneder med et overskud efter skat på 1 mio. kr.

Til sammenligning kom DSB igennem de første seks måneder af 2018 med et overskud på 268 mio. kr. Både dette og sidste års halvårsresultat er dog præget af poster af engangskarakter.

Skræller man engangsposterne væk kom DSB igennem første halvår med et overskud før skat på 45 mio. kr. I 2018 lød resultatet før skat korrigeret for poster af engangskarakter på 130 mio. kr. Det svarer til et fald på mere end 65 pct.

»Dette skyldes primært faldende passageromsætning samt øgede omkostninger til råvarer og hjælpematerialer,« skriver DSB i sit regnskab.

Mio. kr. Første halvår 2019 Første halvår 2018
Nettoomsætning* 4.773 4.807
Indtægter i alt 5.738 5.965
Heraf af engangskarakter 28 275
Omkostninger i alt 4.761 4.606
Heraf af engangskarakter 64 0
Resultat af primær drift 53 415
Resultat før skat 1 344
Resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter 45 130
Periodens resultat 1 268

* Nettoomsætning indeholder omsætning vedrørende jernbanevirksomheden.

Læs også