Erhverv

Nyt projekt sætter fokus på byggeriets skjulte ressource

Gamle bygninger gemmer på store mængder genanvendelige materialer, men vi er ikke gode nok til at udnytte ressourcerne. Et projekt fra Teknologisk Institut skal nu være med til at optimere nedrivningsprocessen, for hvis de gamle mursten skal være gode nok til at genbruge, kræver det, at genbrug bliver tænkt ind i nedrivningsarbejdet.

Bevidstheden om, hvorledes byggematerialer kan enten genanvendes som f.eks. halvfabrikata eller genbruges i upcyclet form er hastigt voksende. Projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som gennemføres af Teknologisk Institut, skal blandt være med til at fokus på at kvalitetssikre processen. Arkivfoto: Henrik Malmgreen

De fleste vil sikkert være enige i, at både genanvendelse og regulært genbrug af bygningsmaterialer giver god mening. At tænke i cirkulær økonomi er der imidlertid ikke så meget nyt i. Det nye er, at processen nu for alvor er ved at blive sat i system ud fra det tankesæt, at eksisterende bygninger kan og skal betragtes som en egentlig ressource.

Vi skal med andre ord blive bedre til at udnytte og genanvende bygningsmaterialer. Det er omdrejningspunktet for projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som Teknologisk Institut netop nu gennemfører med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte...

BRANCHENYT
Læs også