Erhverv

Store elselskaber vikles ind i sag om snyd med kundernes penge

Ifølge en konsulentrapport er der kraftige indikationer på snyd med tilskud til energibesparelser inden for it-området. Energistyrelsen har lukket ordningen, mens mistanken undersøges.

Der kan opnås store energibesparelser ved at ved at opgradere it-udstyr og serverrum i landets virksomheder. Ifølge en rapport har der dog ikke været styr på de projekter, som energiselskaber har uddelt millioner af støttekroner til. Foto: JP Der kan opnås store energibesparelser ved at ved at opgradere it-udstyr og serverrum i landets virksomheder. Ifølge en rapport har der dog ikke været styr på de projekter, som energiselskaber har uddelt millioner af støttekroner til. Illustration: Anders Vester Thykier

Tre af landets største monopolselskaber på elmarkedet, Radius, Cerius og N1, spiller en central rolle i en ny sag om muligt snyd med kundernes penge. Det viser dokumenter fra Energistyrelsen, som Finans har fået aktindsigt i.

Sagen handler om selskabernes uddeling af tilskud til de såkaldte energispareprojekter inden for it-området. Det er elnetselskaberne, der har til opgave at uddele tilskuddene på de stavnsbundne kunders regning, men ifølge en rapport, som to konsulentvirksomheder har udarbejdet for Energistyrelsen, er kundernes penge blevet delt ud til yderst tvivlsomme projekter.

»Det er generelt svært at påvise snyd, men konsulentens vurdering er, at der er kraftige indikationer herpå,« står der i konsulentrapporten, der er udarbejdet af ingeniørvirksomhederne Viegand Maagøe og Niras.

Det fremgår af aktindsigten, at Cerius, der er en del af Seas-NVE, Radius, der er en del af Ørsted, og N1, der hører hjemme i Eniig-koncernen, er centralt placeret i sagen, idet de tilsammen har uddelt de største og fleste tilskud til it-projekterne i undersøgelsen.

Tilskuddene er gået til store virksomheder som Vestas, NNIT og Region Hovedstaden, som via private konsulentvirksomheder har fået opgraderet it-udstyr og serverrum og derved reduceret energiforbruget. Det er netop det reducerede elforbrug, der udløser tilskud fra elnetselskaberne.

Ifølge rapporten er der administrative fejl i 34 af 35 undersøgte projekter, men det er ikke udspecificeret, hvilke selskaber der har fejlet, og hvordan der eventuelt er blevet snydt. Det fremgår dog, at de virksomheder, som har modtaget støtten, efter alt at dømme er uden ansvar. Der er tale om udbetalinger for et større tocifret millionbeløb i de 35 stikprøver.

Energistyrelsen har undersøgt mistankerne siden februar 2018, hvor konsulenterne afleverede rapporten. Styrelsen forventer først at have endelige afgørelser klar i begyndelsen af det nye år, men før sommerferien valgte styrelsen helt ekstraordinært at suspendere ordningen på it-området.

»Da vi modtog Viegand Maagøes rapport tilbage i 2018, var vurderingen, at der var taget hånd om udfordringerne på it-området med de løbende opstramninger, der havde været af regelsættet. Vi har så behandlet sagerne siden da, og vi har også fået nye sager ind, som bekræftede os i, at der fortsat var et problem,« siger kontorchef i Energistyrelsen Helle Agerdal Olsen.

Sagen viser, at man ikke har fået løst problemerne med Energispareordningen, som i 2017 blev skarpt kritiseret af Rigsrevisionen. Der var bl.a. kritik af, at energiselskaberne alt for lemfældigt havde uddelt milliarder af kroner til tvivlsomme projekter.

Fem skud mod Energispareordningen
  • Energispareordningen (ESO) har igennem flere år været udsat for massiv kritik. Her er fem centrale kritikpunkter:
  • 1. Spild af penge: En stor del af de energispareinitiativer, som har fået tilskud via ESO, ville være blevet gennemført alligevel.
  • 2. Fejl og sjusk: Energiselskaberne har uddelt støtte i en lang række sager, som har været fyldt med fejl og mangler.
  • 3. Snyd: Isoleringsselskaber har ifølge myndighederne fået støtte til hulmursisoleringer, som ikke var reelle.
  • 4. Mangelfuld kontrol: Både energiselskaber og myndigheder er blevet kritiseret for at svigte i forhold til kontrolindsatsen.
  • 5. Skæv konstruktion: Inden for el- og gasbranchen er der ifølge rapporter fra Rigsrevisonen og Deloitte særlige udfordringer med, at man hyrer koncerninterne selskaber til at udføre energibesparelserne til en mulig overpris.

Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet hæfter sig ved, at elselskaberne ikke har fået styr på tilskuddene.

»Elselskaberne, som er forbrugerejede eller forbrugerbetalte, bør have et særligt samfundsansvar og er også afhængige af politikernes goodwill. Det kan derfor undre, at de ikke er mere påpasselige med den måde, de agerer på,« siger han.

Elselskaberne Radius, N1 og Cerius vil ikke kommentere den konkrete sag, da den endnu ikke er afgjort. Radius roser Energistyrelsen for at suspendere ordningen.

»Hvis det har noget på sig, at aktører har brugt en ordning til uberettiget at modtage tilskud, er det stærkt problematisk,« siger Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Radius.

BRANCHENYT
Læs også