Erhverv

Der er penge at spare – men du skal vælge rigtigt mellem 295 produkter

Forsyningstilsynet lokker i en ny prisguide med årlige besparelser på op mod 1.800 kr. for storforbrugere af el, der forstår at finde det bedste tilbud på markedet.

Elmarkedet har været liberaliseret siden 2004. Alligevel var det kun 6 pct. af danskerne, der shoppede rundt efter en lavere elpris i 2018. Arkivillustration: Rasmus Sand Høyer.

Hvis man holder tungen lige i munden på elmarkedet, kan man som forbrugere spare penge på elregningen.

Det er budskabet i en ny prisguide for elmarkedet, som Forsyningstilsynet har sendt på gaden.

Fun fact
  • Det er reelt kun 18 pct. af elregningen, du kan påvirke ved at shoppe rundt på elmarkedet.
  • Resten af regningen er afgifter, moms og tvungne betalinger til dit lokale og statens elnetselskab. Alt sammen noget, som du IKKE kan få billigere i et andet selskab.
  • I 2018 var den rå elpris i gennemsnit på 42 øre. Hertil kommer så netbetaling, afgifter og moms. Det bringer den gennemsnitlige elpris på din regning op på 2,31 kr.
  • 49 pct. af danskerne valgte sidste år et elprodukt med en pris i 3 måneders-intervaller.
  • 43 pct. valgte produkter, hvor prisen skiftede afhængig af markedsprisen på el, mens 8 pct. valgte produkter, der låste elprisen fast ud over 3 måneder.

Selv om det er svært at sætte præcise tal på, hvad hver enkelt elkunde kan spare, peger tilsynet på, at forbrugere, der sidste år aktivt afsøgte elmarkedet, i bedste fald har slanket elregningen med 490-1.830 kr.

»De opgjorte besparelser er udtryk for et skøn over, hvad en forbruger i gennemsnit kunne spare ved at være aktiv på markedet, dvs. at undersøge elmarkedet en gang årligt,« fremgår det af tilsynets prisguide.

Den præcise besparelse afhænger dog af det årlige elforbrug, valg af elprodukt, og valg af elhandelsselskab.

Og det er her udfordringerne for alvor starter. Ifølge Forsyningstilsynet blev der nemlig sidste år udbudt 295 forskellige elprodukter af 38 elhandelsselskaber rundt om i Danmark.

Nemmere bliver det næppe af, at mange af elhandelsselskaberne tilbyder at klimaprodukter enten som et standardprodukt eller som tilvalg. Sidste år var der ifølge tilsynet udbudt 248 klimaprodukter.

Tilbage står, at selve elregningen ikke gør det nemmere at forstå, præcist hvordan man finder frem til det bedste tilbud.

Besparelse
  • Skåret ind til benet peger Forsyningstilsynet på, at du kan spare op mod 1.830 kr., hvis du bor i hus og har et årligt elforbrug på 15.000 kilowatt-timer (kWh) svarende til, at du har installeret varmepumpe eller har elvarme.
  • For en almindelig husstand med et typisk elforbrug på 4.500 kWh kan der i bedste fald skæres op mod 780 kr. af elregningen, men beboere i lejligheder kan spare på 90-490 kr., fremgår det af prisguiden.

Sidste år lå den gennemsnitlige pris på en kWh på 2,31 kr. Men det er ikke den pris, som du skal tage afsæt i, når du jagter besparelser.

»Prisundersøgelsen beskriver kun de 18 pct. af elregningen, som forbrugeren kan påvirke ved at skifte elprodukt,« understreger Forsyningstilsynet i den nye prisguide.

De 18 pct. betyder, at din besparelse skal findes ved at rundbarbere den rå elpris, der sidste år i gennemsnit lå på 42 øre.

Om de mange forhindrer er årsagen, er uvist, men faktum er, at selv om elmarkedet blev liberaliseret i 2004, er det fortsat forbavsende få, der shopper rundt blandt de knap 300 elprodukter.

Således var det kun 6 pct. af forbrugerne - knap 200.000, der skiftede elleverandør.

BRANCHENYT
Læs også