Erhverv

Dansk økonomi er i europæisk superliga

Dansk økonomi er blandt de stærkeste i Europa. Væksten er relativt høj, overskuddet på betalingsbalancen er helt i top, eksporten er i topform, og arbejdsløsheden er i bund.

Der er fuld fart på eksporten af blandt andet vindmøller. Det er med til at løfte den samlede danske eksport og overskuddet på betalingsbalancen.
Samlet set er dansk økonomi blandt de stærkeste i Europa, viser ny prognose fra EU-Kommissionen.
Foto: Thomas Borberg

Trods modvind på mange eksportmarkeder formår dansk økonomi at holde sig i den europæiske superliga.

Det viser den økonomiske efterårsprognose fra EU-Kommissionen.

Ifølge prognosen har Danmark kurs mod en vækst på 2 pct. i år, hvilket er markant mere end gennemsnittet for de 19 eurolande, hvor økonomien ventes at vokse med 1,1 pct. i år. I samtlige 28 EU-lande er der udsigt til en vækst på 1,4 pct.

EU-Kommissionen venter, at væksten i Danmark de næste to år vil falde til henholdsvis 1,6 og 1,5 pct., hvilket dog forsat vil være pænt over den forventede gennemsnitlige vækst i de øvrige EU-lande.

Også målt på betalingsbalancen er dansk økonomi bomstærk og i toppen af den europæiske liga. I år er der udsigt til et betalingsbalanceoverskud på 7,1 pct. af bruttonationalproduktet. I 2020 og 2021 ventes et overskud i niveauet 6,7 pct. Til sammenligning er betalingsbalanceoverskuddet i de øvrige EU-lande i gennemsnit omkring 3 pct.

Danmark markerer sig ligeledes med en arbejdsløshed, som er markant lavere end gennemsnittet i de øvrige EU-lande.

Den relativt stærke vækst i dansk økonomi tilskrives i prognosen blandt andet, at dansk industri er relativt specialiseret, og derfor »foreløbig har vist sig at være mindre følsom overfor afmatningen i verdensøkonomien.«

I prognosen bemærkes det endvidere, at privatforbruget i Danmark de seneste år er vokset ret stabilt med 2 pct. »understøttet af et stærkt arbejdsmarked og en stabil vækst i den disponible indkomst.«

Den danske eksport ventes i år at vokse 3,9 pct., mens eksporten fra alle 28 EU-lande ventes at stige 2,5 pct. Ifølge prognosen er den danske vækst først og fremmest drevet af en øget eksport af medicin og vindmøller.

BRANCHENYT
Læs også