Erhverv

Nye regler skal skubbe fart i landbrugets generationsskifte

Revisionskoncern håber, at et nyt regelsæt for sælgerpantebreve også med tiden kan komme til at gælde for andre aktiver end kun ejendomme - og dermed også gavne bl.a. fiskeriet.

Belåning til generationsskifte er en udfordring i dele af landbruget. Arkivfoto: Joachim Adrian.

Nye regler for sælgerpantebreve kan være med til at sætte fart i generationsskifte i landbruget. Det gælder især unge landmænd, som kan have svært ved at få finansieret køb af gårde. Revisionsselskabet BDO efterlyser, at reglerne, som gælder for alle typer af erhvervsejendomme, bredes længere ud.

Folketinget vedtog lige før jul et lovforslag om en ny og særlig model for sælgerpantebreve. Den giver ifølge nyhedsbrevet Depechen fra BDO sælger af en erhvervsejendom mulighed for at udskyde beskatningen af hele eller dele af en avance ved salget. Det gælder i de tilfælde, hvor en del af købesummen lægges som et pantebrev.

I første omgang er reglerne, som træder i kraft ved handler fra 1. januar 2020, især rettet mod landbruget. I det erhverv har mange unge landmænd ofte svært ved at få finansieret køb af bedrifter.

Om de nye regler for sælgerpantebreve har skatteminister Morten Bødskov udtalt i forbindelse med vedtagelsen:

»Det vil bl.a. give unge håbefulde landmænd bedre mulighed for at komme ind og købe deres første gård – og det kan regeringen kun bakke op om. Vi har derfor også hele tiden været positive over for forslaget.«

Nye regler
Eksempel på virkningen af de nye regler om sælgerpantebreve:
  • En ejendom sælges for en kontantomregnet salgssum på 30 mio. kr. Sælgerens skattemæssige ejendomsavance udgør 5 mio. kr.
  • Køberen udsteder et sælgerpantebrev med en pålydende værdi på 3,75 mio. kr. og en kursværdi på 3 mio. kr. (kurs 80).
  • 3/5 af ejendomsavancen (= 3 mio. kr.) kan dermed udskydes til beskatning i senere år.
  • Pantebrevet afdrages over 10 år.
  • Ved hvert årlige afdrag på 375.000 kr. skal sælgeren – både personer og selskaber - beskattes af 20 pct. af afdraget som en kursgevinst på pantebrevet samt af 300.000 kr. (1/10) af den udskudte ejendomsavance.

Den nye model giver sælgeren af en erhvervsejendom - eksempelvis en landbrugsbedrift - mulighed for at udskyde en del af beskatningen af ejendomsavancen. Op til 10 pct. af afståelsessummen, når der ved handlen udstedes et sælgerpantebrev.

Den skattedel skal først betales over en periode på op til 10 år efter handlen. Det frem for at sælger – som efter de almindelige regler – skal betale skat af den fulde fortjeneste med det samme.

Fremover kan sælger og køber oprette et sælgerpantebrev, så beskatningen sker over perioden på netop 10 år. Dermed vil køberen - ifølge Skatteministeriets vurdering - få bedre mulighed for at optage lån i banken. Sælgeren har nemlig taget en del af risikoen.

Chefkonsulent Henning Boye Hansen i BDO fastslår, at revisionsselskabet ser positivt på de nye regler.

»Vi kender udmærket de udfordringer, som købers ofte begrænsede finansieringsmuligheder giver, når en ejendom skal handles. Nu har vi fået et ekstra værktøj til at løse disse udfordringer med, og det er godt. «

Chefkonsulenten understreger dog, at han gerne ser reglerne, som reelt er en rentefri kredit med skatten ved handlen, bredt mere ud:

»Vi kunne godt have ønsket os, at reglerne kunne anvendes også på andre aktiver end ejendomme, eksempelvis i fiskeriet, hvor det ligesom i landbruget er svært for unge mennesker at låne penge. Men hvis de nye regler kommer til at virke efter hensigten, kan ordningen måske på sigt udbredes til at omfatte andre aktiver.«

BRANCHENYT
Læs også