Antallet af nyetablerede selskaber styrtdykker

En lovændring fjernede sidste år muligheden for at stifte et iværksætterselskab med en kapital på kun 1 kr. Det har sendt antallet af nystiftede selskaber i frit fald og Danmark op blandt de dyreste lande i EU at etablere selskaber i. Det er et tab for iværksætteriet, lyder vurderingen fra flere parter.

Det er blevet lidt sværere at være iværksætter, efter at man afskaffede muligheden for at lave iværksætterselskaber med en kapital på kun 1 kr. Her et billede fra en anden dansk iværksættervirksomhed, Endomondo. Foto: Mik Eskestad

En regelændring sidste år gjorde det væsentligt dyrere at stifte et nyt selskab i Danmark, og det har nu fået store konsekvenser for, hvor mange iværksættere der tør kaste sig ud i et erhvervseventyr.

Antallet af nyetablerede selskaber faldt næsten 16 pct. i december og omtrent 26 pct. i fjerde kvartal som helhed sammenlignet med de samme perioder i 2018. Det viser nye tal fra kreditanalyseselskabet Experian.

Faldet skyldes ifølge Experian og Dansk Erhverv i høj grad, at den forrige regering sammen med Dansk Folkeparti i april sidste år afskaffede selskabsformen Iværksætterselskab (IVS), som kun kostede 1 kr. at oprette.

Selskabsformer

Enkeltmandsvirksomhed

  • Har kun én ejer, der er ingen direktion eller bestyrelse, man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, men man kan stifte en enkeltmandsvirksomhed uden at investere penge i virksomheden.
  • Du bliver beskattet af virksomhedens overskud som personlig indkomst.

Iværksætterselskab (IVS)

  • Indtil den 15. april 2019 var det muligt at stifte et IVS, hvor minimumskravet til selskabskapital blot var 1 kr.
  • Til gengæld skulle man løbende opspare minimum 25 pct. af overskuddet, der var en kapital på samlet 50.000 kr.
  • Ved afskaffelsen indførte man en to-årig overgangsperiode, hvor eksisterende IVS’er senest den 15. april 2021 skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller frivilligt opløses.

Anpartsselskab (ApS)

  • Et ApS er den mest anvendte selskabsform i Danmark og kræver et kapitalindskud på minimum 40.000 kr. Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes.
  • Med et anpartsselskab hæfter man kun for selskabskapitalen. Beskatning sker i virksomheden og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne.

Interessentskab (I/S)

  • Et interessentskab er ligesom en enkeltmandsvirksomhed en personligt ejet virksomhed, blot med mindst to ejere, og der er heller ingen krav om kapitalindskud. Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.

Aktieselskab (A/S)

  • Kræver et kapitalindskud på 400.000 kroner, skal have både en direktion og en bestyrelse. Ejerne kan være fysiske personer eller virksomheder.
  • I et aktieselskab sker beskatningen i virksomheden, man hæfter kun for indskuddet og ikke personligt.

Udviklingen er ifølge Dansk Erhverv, Dansk Iværksætterforening og lektor på Copenhagen Business School Troels Michael Lilja tegn på, at nogle iværksættere nu fravælger at starte ny virksomhed, fordi det er blevet dyrere.

»For os er dette en kæmpe katastrofe. Det, vi hører ude fra miljøet, er, at specielt mange af de nye grønne iværksættere, som ofte er unge eller under uddannelse, undlader at komme i gang,« siger Peter Joakim Kofler, bestyrelsesformand i Dansk Iværksætter Forening.

I alt blev der stiftet 4.316 færre nye selskaber i 2019 end året før, viser tallene.

Der var samlet set næsten 3.000 færre aktive IVS’er ved udgangen af 2019 end året før og næsten 7.000 færre end i midten af april, hvor muligheden for at stifte disse selskaber ophørte.

Man afskaffede IVS, efter at en rapport fra Erhvervsstyrelsen i 2018 bl.a. konkluderede, at selvom de havde en samlet omsætning på 5,2 mia. kr. og knap 5.200 beskæftigede, så blev de også ofte brugt til snyd med bl.a. moms. Erhvervsstyrelsen havde også svært ved at nå at tvangsopløse de mange nye selskaber, som ikke var aktive.

Fra 2014 til 2017 blev der ifølge Erhvervstyrelsen stiftet 41.877 iværksætterselskaber.

Ifølge Troels Lilja, der har forsket i brugen af de såkaldte 1-kroneselskaber i EU, skyldtes mange af overtrædelserne dog, at folk ikke vidste bedre.

»Svindel knytter sig ikke til selskabsformen, men til menneskene bag. Når de små selskaber begik regelbrud, så skyldtes det ofte manglende viden,« siger Troels Lilja.

Det er kun fair, at man som iværksætter skal have hånden på kogepladen.

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti

Med et kapitalkrav på 40.000 kr. i et nyt anpartsselskab er Danmark i dag næstdyrest i EU efter Slovenien, viser hans forskning. Man kan til gengæld stifte selskaber for ingenting, eller hvad der svarer til 1 euro, i 16 EU-lande. Grønland har også holdt fast i iværksætterselskaberne.

»For mange iværksættere, der har brugt IVS, så gør 40.000 kr. en stor forskel,« siger Troels Lilja.

Dansk Erhverv vil helst have selskabsformen tilbage, men foreslår ellers at sætte kapitalkravet i et anpartsselskab til 15.000 kr. Det vil placere os i midten af feltet i EU, hvad angår kapitalkrav.

»Man afskaffede selskabsformen på et forkert grundlag. I stedet for at afskaffe selskabsformen burde man se på, hvordan man kommer snyderiet til livs. Når man kan finde ud af det i så mange andre europæiske lande, så er det underligt, at det ikke kan fungere i Danmark,« siger Jasmina Pless, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF), der var med til at lave aftalen om at afskaffe selskaberne med den forrige regering, er dog stadig tilfreds med resultatet.

Han mener, at man ikke kan konkludere noget om iværksætteriets tarv ud fra et fald i antallet af nystiftede selskaber.

Han peger på Erhvervsstyrelsens rapport, der konkluderede, at omkring halvdelen af nye iværksætterselskaber ikke anmodede om registrering efter skatte- og afgiftslovgivningen, hvilket var tegn på, at de ikke var aktive.

»Vi ønsker ikke, at man kan oprette et selskab for en krone og så lægge en regning hos Erhvervsstyrelsen for at tvangsopløse det igen på 50.000 kr. Det er kun fair, at man som iværksætter skal have hånden på kogepladen,« siger Hans Kristian Skibby.

I stedet for at afskaffe selskabsformen, burde man se på, hvordan man kommer snyderiet til livs.

Jasmina Pless, chefkonsulent i Dansk Erhverv

Indehavere af et IVS har til 2021 til at omdanne det til et anpartsselskab. Men mange opstartsvirksomheder opererer ifølge Peter Joakim Kofler med en negativ egenkapital og skal derfor rejse mange penge for at undgå en tvangsopløsning.

Erhvervsminister Simon Kollerup har tidligere været åben for at hjælpe disse virksomhedsejere, så de ikke kommer i klemme. Men han nævner i et skriftligt svar til Finans ikke noget om at genetablere selskabsformen.

»Det er min klare holdning, at det skal være nemt og enkelt at drive en sund og ordentlig virksomhed i Danmark. Desværre viste iværksætterselskabsformen sig at åbne op for en masse snyd og svindel, som et bredt flertal i Folketinget ikke ville sidde overhørig. Derfor blev selskabsformen afskaffet,« skriver ministeren.

Læs også
Top job