Erhverv

Tryg tæt på at indfri mål et år før tid

2019-regnskabet viser et teknisk resultat på 3,2 mia. kr. - det svarer næsten til det finansielle mål på 3,3 mia. kr., som først skulle nås i 2020.

Trygs adm. direktør, Morten Hübbe.Foto: Gregers Tych

Tryg kom ud af 2019 med en præmievækst på 17,1 pct., og det gav et overskud på 3.237 mio. kr. mod 2.766 mio. kr. året før.

Det gode resultat udløser et ekstraordinært udbytte på 1,65 kr. pr. aktie, oplyser Tryg i forbindelse med offentliggørelsen af sit årsregnskab.

Det er især en vækst i privatforretningen, som har bidraget til årets resultat.

»Med 3.237 mio. kr leverer vi et særdeles flot forsikringsteknisk resultat særligt drevet af privatområderne i Danmark og Norge, Alka og relaterede synergier samt et lavere niveau af vejr- og storskader. Integrationen af Tryg og Alka forløber fortsat meget tilfredsstillende, og vi fortsætter med at lære meget af hinanden inden for områder såsom online salg, skadesindkøb og anvendelsen af data,« siger koncernchef Morten Hübbe fra Tryg.

Hvad er et teknisk resultat?
  • Det forsikringstekniske resultat kan betragtes som det over- eller underskud, som et livsforsikringsselskabs ejere har beregnet sig i regnskabsåret som vederlag for at forestå forsikringsdriften.
  • I det forsikringstekniske resultat indgår ikke den del af investeringsafkastet, der kan henføres til egenkapitalen, jf. under overført investeringsafkast. Endvidere indgår ikke selskabsskat samt diverse ordinære og ekstraordinære poster, som ikke er direkte knyttet til forsikringsdriften.
  • Det forsikringstekniske resultat fremkommer efter tilskrivning af bonus til de forsikrede og efter regulering af bonusudjævningshensættelser. Forsikringsteknisk resultat betegnes i tværgående pensionskasser teknisk resultat.
Kilde: Finanstilsynet.

Resultatet før skat blev på hele 3.628 mio. kr. mod 2.262 mio. kr. i 2018. Det giver et kvartalsudbytte på 1,70 kr. til aktionærerne, som desuden kan se frem til det ekstraordinære udbytte på 1,65 kr. pr. aktie.

For hele året har Tryg dermed givet aktionærerne et udbytte på 6,80 kr. pr. aktie, som yderligere toppes op med det ekstraordinære udbytte.

»Væksten udgjorde 17,1 pct. og eksklusive Alka udgjorde væksten for koncernen 6,1 pct. Primært drevet af privatforretningen i Danmark og Norge. Kundetilfredsheden er på sit højeste niveau nogensinde, og vi ser en fortsat positiv udvikling i fornyelsen af forsikringer,« siger Morten Hübbe og fortsætter:

»I 2019 fik 1,3 millioner kunder i Tryg og Alka, svarende til hver 4. dansker, udbetalt bonus af TryghedsGruppen, hvilket udgør 8 pct. af kundernes præmieindbetalinger i 2018.«

Det lykkedes også Tryg at sænke sin omkostningsprocent til 14,2 pct. fra 14,4 pct., og investeringsresultatet fra den fri portefølje blev på 857 mio. kr. mod et underskud året før på 33 mio. kr.

Når det gælder tallet "Combined ratio" - hvor meget man udbetaler til kunderne for hver 100 kr., man får ind - ligger Tryg på 85,1 pct., hvilket er det samme som året før.

BRANCHENYT
Læs også