Erhverv

Arbejdsgiverforbund: Datasikkerhed har været et forsømt område i ejendomsbranchen

Opsamling af ejendomsdata giver en lang række fordele i forbindelse med drift og vedligehold. Men i takt med, at ejendomsbranchen bliver stadig mere digital, skal den samtidig takle et helt nyt kompetenceområde, nemlig datasikkerhed.

Tiden, hvor man forlod byggepladsen, når det sidste kabel var trukket, er slut. I dag skal en installatør være i stand til at håndtere alle funktioner i en bygning og have forståelse for it, teknologisk integration i et byggeri og dataopsamling. Foto: PR/Tekniq Arbejdsgiverne

Data kommer til at spille en stadig større rolle i hele den samfundsmæssige infrastruktur, og ejendomsbranchen er ingen undtagelse.

Men samtidig med at der er perspektiver i brugen af data og teknologi – bl.a. at optimere ressourceforbruget – mødes ejendomsbranchen af et stort benspænd: Hvordan man sikrer, at de data, man opsamler, ikke bliver personsporbare med risiko for misbrug, og hvordan branchen sikrer sig mod utilsigtede lækager. ..

BRANCHENYT
Læs også