Erhverv

Staten mister skatteindtægter for milliarder efter aktiechok

Med den seneste voldsomme aktienedtur risikerer staten at miste milliardindtægter i år.

I 2019 fik den danske stat næsten 60 mia. kr. ind pensionsskat. Men med den seneste voldsomme aktienedtur, risikerer staten at miste milliardindtægter i år.

Der er tale om den skat, vi betaler af vores pensionsafkast, den såkaldte PALskat. Satsen er 15,3 pct. Sidste år slog den alle rekorder med 60 mia. kr. Det svarer til ca. 2,5 pct. af BNP, og den skat alene sikrede et overskud på statsfinanserne.

Hvis danskerne ikke havde tjent så meget på vores pensioner, ville der altså have været underskud.

I 2020 budgetterer Finansministeriet med en indtægt fra PAL-skatten på ca. 0,7 pct af BNP. Det svarer til ca. 15-16 mia. kr. Men de penge kan staten vinke farvel til, hvis ikke aktiekurserne retter sig markant efter den foreløbig blodige marts på aktiemarkedet.

Og der er allerede meget at indhente.

Det toneangivende C25-indeks er faldet 7,5 pct. siden nytår. Det lyder ikke af meget, men det dækker over store udsving, og at Novo Nordisk fylder uforholdsmæssigt meget i dette indeks.

Novo Nordisk er således steget knap 2,5 pct. siden nytår, mens aktionærer i Danske Bank er blevet 16 pct. fattigere.

Det specielle ved PALskatten er, at den er kommet til at fylde mere og mere, fordi vi danskere har opbygget enorme pensionsformuer.

Skattens betydning er undervurderet, mener bla. privatøkonom i PFA Carsten Holdum. PFA har lavet en konservativ fremskrivning af PALskatten, der nærmest automatisk vil stige, alene fordi pensionsformen vokser markant de kommende år.

Pensionsformuen ventes at stige til ca. 4.800 mia. kr. i år. I 2029 ventes den at være ca. 2.000 mia. kr. større, og det vil selv med konservative forudsætninger udløse en PALskat omkring 32 mia. kr.

Siden PAL-skatten blev indført i 2000, er den gået fra at være et mindre supplement til en primær indtægtskilde.

PAL-skat er i dag den 7. største indtægtskilde for staten. På skatteområdet kommer skatten ind på en 4. plads - kun overgået af indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og selskabsskat. PAL-skat overstiger eksempelvis topskatten.

I 2019 opjusterede Finansministeriet forventningerne til indtægterne fra PALskat markant. Ved begyndelsen af 2019 forventedes en indtægt på kun 4,3 mia. kr. Det blev senere hævet med ca. 14 gange til knap 60 mia. kr.

PALskatten har indbragt statskassen 352 mia. kr. siden 2010. Det svarer til ca. 120.000 kr. for hver af de 2,9 mio. danskere, der har en pensionsopsparing.

Forventningerne har konsekvent været betydeligt lavere. Ifølge en opgørelse, som Børsen har foretaget, har skiftende regeringer kun budgetteret med 141 mia. kr. Det vil sige, at staten har tjent over 200 mia. kr. mere end ventet.

Hvis danskere med pension får et negativt afkast i år, får de ikke penge tilbage. Tabet gemmes og modregnes i kommende års gevinster.

Hvis staten kommer til at mangle pengene, vil det ikke nødvendigvis føre til stramninger eller nye skatter. Staten er vant til, at indtægterne på skatter og afgifter svinger betydeligt, oplyser Finansministeriet.

BRANCHENYT
Læs også