BREAKING

Georg Jensen risikerer at løbe tør for penge

Det danske designikon Georg Jensen kan komme i en situation, hvor selskabet bryder sine lånebetingelser, afslører et nyt regnskab.

Georg Jensen havde i 2019 igen underskud. Nu har coronakrisen ramt selskabet hårdt. Foto: MIk Eskestad

Georg Jensen har i en årrække givet store underskud og solgt for færre penge.

Nu er det over 100 år gamle danske designikon hårdt presset af coronakrisen og risikerer at løbe tør for penge.

Så kontant er udmeldingen fra Georg Jensen i et nyt regnskab for 2019, hvor det forklares, at både omsætning, indtjening, cash flow og likviditet er berørt.

»Den finansielle situation og fremtidige forventninger medfører, at gruppens likviditet og going concern-antagelse kan komme under betydeligt pres,« skriver Georg Jensen i regnskabsnoterne.

Georg Jensen arbejder derfor med forskellige scenarier for, hvordan coronakrisen kommer til at påvirke selskabet, hvad det vil have af konsekvenser, og hvordan der kan spares penge.

»Covid-19-situationen indikerer, at der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl på gruppen og virksomhedens evne til at fortsætte som en going concern,« står der i regnskabet.

Konkret har Georg Jensen opstillet fire scenarier for, hvad der kan ske med selskabet.

  • Omsætning over indeks 85 i forhold til 2019: Dette er ledelsens forventning. I det scenarie opfylder Georg Jensen sine lånebetingelser og har rigeligt med kontanter til 2020. Scenariet bygger på, at salget i tredje og fjerde kvartal vil komme sig, og at det i 2021 overstiger salget i 2019
  • Omsætning under indeks 85: Der vil skulle laves væsentlige omkostningsreduktioner, der vil få betydning fremadrettet
  • Omsætning under indeks 75: Georg Jensen kan komme til at bryde sine lånebetingelser for kreditter og skal genforhandle sine aftaler. Dette punkt er Georg Jensen ikke nået til endnu, understreges det
  • Omsætning under indeks 67: Gruppen forventes at løbe tør for penge. Dette vil kræve nye kreditaftaler

Georg Jensen har over 1.100 medarbejdere på tværs af 16 lande, hvor selskabet har i alt 97 butikker.

Georg Jensen blev opkøbt af stenrige Investcorp fra Bahrain i 2012. Prisen var 800 mio. kr. Siden har Georg Jensen, med en enkelt undtagelse, givet underskud hvert år.

Senest var underskuddet i 2019 på 48 mio. kr. efter skat. Dog en forbedring fra 2018, som bød på et historisk stort tab for Georg Jensen på 149 mio. kr.

Georg Jensen forventer i 2020 et større tab, end der kom i 2019.

Læs også