Erhverv

Et af Danmarks største leasingselskaber, Scanleasing, er gået konkurs

Blot få dage efter Scanleasing Danmark kom under rekonstruktion, er det nu endt i en konkurs.

Scanleasing åbnede i 2019 et showroom og kontor i hjertet af København lige over for Tivoli.

Et af Danmarks største uafhængige leasingselskaber er kollapset.

Scanleasing Danmark er således taget under konkursbehandling, fremgår det onsdag i Statstidende.

Konkursen bliver bekræftet på Scanleasings hjemmeside.

»Scanleasing Danmark A/S er gået konkurs,« hedder overskriften på hjemmesiden.

Konkursen kommer blot en lille uge efter, at en rekonstruktionsbehandling af selskabet ellers var påbegyndt.

Oprindeligt var det planen, at der i begyndelsen af november skulle afvikles et møde i skifteretten, hvor en rekonstruktionsplan skulle drøftes.

Men så langt nåede det aldrig for Scanleasing Danmark, der altså nu i stedet skal under en konkursbehandling.

Advokaterne John Sommer Schmidt fra Gorrissen Federspiel og Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert blev udpeget som rekonstruktører i sidste uge. De skal nu begge være konkursboets kuratorer.

I øjeblikket arbejder kuratorerne, sammen med nøglemedarbejdere fra Scanleasing, på at håndtere såvel løbende som udløbne leasingkontrakter.

På Scanleasings hjemmeside skriver kuratorerne, hvordan man skal forholde sig som kunde hos Scanleasing med en igangværende eller udløbet leasingkontrakt.

Konkursen betyder følgende for eksisterende kunder med en igangværende leasingkontrakt:

  • at den igangværende gyldige leasingkontrakt indgået med Scanleasing Danmark A/S under konkurs som udgangspunkt fortsætter uændret
  • at betaling af leasingydelser i henhold til leasingkontrakten fortsat skal ske til Scanleasing Danmark A/S og i overensstemmelse med leasingkontrakten
  • at Scanleasing Danmark A/S fortsat håndterer de praktiske forhold i forbindelse med leasingaftalens ophør

Konkursen betyder følgende for eksisterende kunder med en udløbet leasingkontrakt:

  • kurator er pt. i færd med at gennemgå samtlige udløbne kontrakter og vil sikre kontakt til alle kunder snarest muligt. Man behøver ikke at skrive eller ringe, kurator skal nok kontakte dig
  • ovenstående gælder tillige kunder med en kontrakt på sommerleasing/sæsonleasing
  • behold indtil videre bilen på egen adresse, undlad brug heraf
  • ejerskabet til bilen er fortsat Scanleasing Danmark A/S’

Selskabet skilter selv med at have kontrakter på 1.100 leasingbiler, mens kilder i branchen oplyser, at det faktiske tal reelt er omkring 2.000.

Et kig på det senest offentliggjorte årsregnskab, som er fra 2018, viser, at selskabet med dengang 21 ansatte omsatte for 228 mio. kr., hvilket kastede et nettooverskud af sig på 6 mio. kr.

Nogle af pengene har firmaet, der hører til i Kolding, bl.a. brugt i 2019 på at udvide forretningen med et showroom og salgskontor i det mondæne Axel Towers midt i København.

Samme regnskab fra 2018 viser dog også en række alvorlige revisorpåtegninger, idet Scanleasing Danmark har indberettet urigtige momsangivelser til Skat, ligesom der i strid med selskabslovgivningen er ydet lån til et medlem af bestyrelsen. Endelig har selskabet i 2018 ikke foretaget indberetning af lønsumsafgift til skat.

Scanleasing Danmark ejes af den revisoruddannede erhvervsmand Peter Larsen.

Læs også