Erhverv

Kendt mægler dumpet af revisoren

Ifølge Peter Norvig ser tallene værre ud, end det i virkeligheden forholder sig for mæglerfirmaet.

Revisoren er ikke tilfreds med regnskabet for Peter Norvigs mæglerfirma. Foto: Claus Lunde

Luksusmægleren B2B Property, der er drevet af tidligere bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment Peter Norvig, er i firmaets seneste regnskab blevet dumpet af revisoren.

Det er forholdsvist sjældent set, at revisoren underkender et regnskab med en ”afkræftende konklusion”, men ikke desto mindre har revisoren valgt at gøre det i dette tilfælde.

Revisoren mener simpelthen ikke, at regnskabet for B2B Property giver et retvisende billede af selskabets status. I stedet skriver revisoren, at man ikke kan aflægge regnskab med fortsat drift for øje.

»Det er vor opfattelse, at selskabets begrænsede likviditetsskabelse og størrelsen på den forfaldne kortfristede gæld er så betydelig, at regnskabet ikke kan aflægges under forudsætning af fortsat virksomhed, men bør i overensstemmelse med årsregnskabsloven være udarbejdet under hensyntagen til en forventet afvikling,« fremgår det således af revisorpåtegningen i årsregnskabet for B2B Property.

Årets resultat viser et underskud på minus 1,6 mio. kr., mens egenkapitalen er negativ med knap én million kroner.

Ifølge revisorpåtegningen ser omstændighederne dog endnu værre ud, idet revisoren mener, der er regnet for meget ind i tilgodehavende i selskabet.

»Andre tilgodehavender er i balancen indregnet med 13,5 mio. kr. Efter vores opfattelse skal posten nedskrives med 12,1 mio. kr. til 1,4 mio. kr., idet vi anser fordringen på nuværende tidspunkt for uerholdelig, som følge af debitors betalingsvanskeligheder,« skriver revisoren, der derudover understreger, at dette betyder, at sådan en nedskrivning vil forværre både resultat og egenkapital med et minus på 12,1 mio. kr.

I alt har B2B Property gældsforpligtelser for over 57 mio. kr..

Peter Norlig skriver i en mail til Finans, at der ved regnskabets aflæggelse var flere handler i støbeskeen, og at disse ikke kunne nå at komme med. Det ser derfor bedre ud i virkeligheden, end det fremgår af tallene, og ledelsen har en plan klar.

»Da vi aflagde regnskabet, var der flere betingede handler og flere handler, der var tæt på, men disse kunne naturligvis ikke medtages hos revisoren. Så påtegning er jo reelt fair nok, men der er en robust plan for afvikling,« skriver han.

B2B Property hed frem til sommeren 2020 Living Homes, men ændrede herefter navn til B2B Living. Det nye navn blev taget i brug, efter firmaet i en kort stund var under konkurs som konsekvens af en hårdtslående coronakrise og en rekordstor bøde på 550.000 kr. for at have tilsidesat god ejendomsmæglerskik.

Konkursen blev igen ophævet 16. juni.

Navneskiftet betød også en ændring i fokus for virksomheden, der gik fra at have hovedfokus på luksusprojektboliger til private i København, til at basere forretningen at parre sultne investorer og udenlandske kapitalfonde med salgsklare jordejere.

»Virksomheden har ændret sig til kun at arbejde med B2B og har derfor ikke de løbende månedlige indtægter fra almindelige salg, men når først der kommer en handel i hus, så er salæret også større,« siger Peter Norvig.

Med sommerens store bøde og en mindre bøde på 50.000 kr. til hustruen Hanne Nørrisgaard var det 10. gang på fem år, at nævnet havde vurderet, at Peter Norvig eller mæglerfirmaet havde tilsidesat god mæglerskik ved ikke at betale tilbage i tide.

B2B Property er ejet af Jan Repholtz Behrens.

BRANCHENYT
Læs også