Serier

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Rekordhøj produktion af verdens mest beskidte olie

Olieudvindingen fra tjæresand fortsætter med at vokse, selv om det strider mod den globale klimadagsorden.

Corona rammer verden
Suncors anlæg i Fort McMurrayi det nordlige Canada illustrerer, at udvinding af tjæresand ikke er uproblematisk i en tid med klimakrise. Hvert anlæg har sit eget naturgasfyrede kraftværk (t.v. i billedet m. den rød-hvide skorsten), da det kræver enorme mængder damp, at skille tjæren fra det sand, der binder den i undergrunden. Foto: Reuters/Todd Korol

Dødsdommen er afsagt mange gange.

I en verden, der skal gøre sig fri af fossile brændsler, skal der ikke længere udvindes olie af tjæresand...

Læs også