Erhverv

Grønne bilafgifter fyrer op under salget af de forkerte biler

Salget af rene elbiler træder vande set i forhold til det samlede nysalg af personbiler. Imens går salget af plug-in hybridbiler over stok og sten, viser en gennemgang af salgstallene.

De nye bilafgifter har løftet salget af eldrevne biler. Men rene elbiler står ikke øverst på danskernes indkøbsseddel. I stedet er plug-in hybridbiler i høj kurs. Foto: Jens Dresling.

Regeringens grønne bilafgifter har øget salget af elbiler markant. Men den helt store salgsfest styrer uden om 100 pct. rene elbiler.

Nye bilafgifter
  • Regeringen indgik den 4. december en aftale om grønne bilafgifter med EL, SF og De Radikale.
  • Aftalen har som hovedmål at sikre mindst 775.000 el- og plug-in hybridbiler på vejene i 2030.
  • Inden den nye aftale kom i hus, var der lagt op til, at afgiften på opladelige biler den 1. januar skulle stige til 65 pct., mens bundfradraget bortfaldt.
  • Det ville gøre elbiler og plug-in hybridbiler langt dyrere, end tilfældet er med regeringens nye bilafgifter.
  • Her betaler elbiler i 2021 40 pct. i afgift, mens plug-in hybridbiler betaler 45 pct. Det stiger til 50 pct. i 2022.
  • Reglerne for beregningen af registreringsafgifter trådte i kraft ved præsentationen af lovforslaget i Folketinget. Det skete den 18. december.

I stedet for rene elbiler har bilkøbere nemlig brugt de lempelige grønne bilafgifter til at sikre sig en ofte 100 pct. afgiftsfri plug-in hybridbil.

I årets første syv måneder udgør salget af plug-in hybridbiler 19,3 pct. af det samlede salg af nyindregistrerede personbiler – mere end en fordobling i forhold til 2020-bilsalget.

Rene elbilers andel af salget er til og med juli 7,9 pct. I 2020 stod rene elbiler for 7,1 pct. af det samlede bilsalg.

Udviklingen får Elbilforeningen, der tæller mere end 1.000 elbilejere, til at advare om, at den grønne omstilling af bilparken kører i den forkerte retning.

»Det er kritisk for den grønne omstilling, at Danmark skal øge antallet af nulemissionsbiler (rene elbiler, red.) og reducere antallet af lavemissionsbiler i nybilsalget. Plug-in hybriderne, de mulige lavemmissionsbiler, karakteriseres ikke som grønne, men som sorte fra og med 2026. Og det gælder også alle dem, der sælges i disse år,« siger Christian Nolsøe Nielsen, formand for Elbilforeningen, i et nyhedsbrev.

Det er kritisk for den grønne omstilling, at Danmark skal øge antallet af nulemissionsbiler og reducere antallet af lavemissionsbiler i nybilsalget.

Christian Nolsøe Nielsen, formand for Elbilforeningen

Her forklares meldingen bl.a. med, at plug-in biler har den grønne svaghed, at de kun i begrænset – og ukendt - omfang kører på el og dermed bidrager til den grønne omstilling, mens størstedelen af plug-in hybridbilernes samlede rækkevidde sikres gennem den benzin- eller dieseltank, som bilerne kører rundt med.

Samtidig forplumrer den voksende bestand af plug-in hybridbiler omstillingen af bilparken, fordi bilernes begrænsede batterikapacitet betyder, at de lægger et »uforholdsmæssigt hårdt pres på den offentlige ladeinfrastruktur«, lyder det.

Den begrænsede rækkevidde, som bilernes batterier tilbyder, er bl.a. årsagen til, at EU-regler dikterer, at plug-in biler fra 2026 ikke længere kategoriseres som grønne biler.

Regeringen indgik i december sidste år en aftale med EL, SF og De Radikale om nye bilafgifter i jagten på mindst 775.000 grønne biler på vejene i 2030.

Men samtidig fastslog skatteminister Morten Bødskov (S), at partierne bag aftalen er enige om, at »ambitionen er 1 mio. elbiler på de danske veje i 2030.«

Sidste år blev der solgt 14.218 rene elbiler. Til og med juli er der i år solgt 8.737 elbiler mod 21.383 plug-in hybridbiler, viser tal fra Danmarks Statistik.

Aftalepartier har aftalt at genbesøge aftalen bag de grønne bilafgifter i 2025 for bl.a. at se på, om »der er behov for yderligere initiativer« i kampen for en grønnere bilpark.

Læs også
Top job