Erhverv

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Vækstmarkederne er overraskende robuste over for kapitalflugt

Den amerikanske centralbanks varsling om stramninger kan føre til kapitalflugt fra vækstmarkederne, men vækstmarkederne er mere robuste end man skulle tro.

Når centralbankdirektør Jerome Powell piller ved den amerikanske rente, har det konsekvenser for vækstlandene.
Foto: AP

I slutningen af august løb den meget omtalte Jackson Hole-konference for centralbanker af stablen. Den amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell, benyttede lejligheden til at meddele, at den amerikanske centralbank efter halvandet år med en historisk lempelig pengepolitik er begyndt at overveje at stramme til igen.

Stramninger i den amerikanske pengepolitik har effekter langt ud over USA’s landegrænser, fordi den amerikanske rente påvirker de globale kapitalbevægelser. Effekten vil især kunne mærkes i vækstmarkederne, hvor opsparingskvoten er lav, og afhængigheden af udenlandsk kapital derfor er stor. Det omfatter fx landene i Østasien, Latinamerika og Østeuropa samt de mest udviklede lande i Afrika. Når renten i USA stiger, vil kapitalen således typisk søge væk fra vækstmarkederne og mod USA...

Læs også