Erhverv

Store erstatninger trak overskud ned hos Alm. Brand

Øgede erstatningsudgifter til vejrligsskader belastede forsikringsresultatet hos Alm. Brand i tredje kvartal.

Foto: Nicolai Lorenzen

Det er baggrunden for et fald i selskabets overskud af fortsættende aktiviteter til 174 mio. kr. før skat fra 218 mio. kr. i samme kvartal året før.

Ses alene på forsikringsdelen faldt det tekniske resultat til 170 mio. kr. fra 210 mio. kr...

Læs også