Erhverv

Olielande går usikkert 2022 i møde

De stigende oliepriser har givet olielandene et tiltrængt pusterum, men betydelige geopolitiske risici betyder, at landene går en usikker fremtid i møde.

Efterspørgslen på olie er tilbage på niveauet fra før pandemien. Foto: Hasan Jamali/AP Foto: Hasan Jamali/AP

De globale oliepriser er i løbet af det seneste år steget til de højeste niveauer siden 2014. Olieprisen ligger p.t. på ca. 80 dollars tønden, hvilket er markant højere end de ca. 55 dollars, der var niveauet umiddelbart inden pandemien. Det har været en tiltrængt prisstigning for mange olieøkonomier, som har været gennem nogle magre år, siden olieprisen pludseligt kollapsede i 2014.

Den aktuelle stigning skyldes mange faktorer, herunder stigende efterspørgsel drevet af det globale økonomiske opsving samt stigende priser på naturgas, som har gjort olie mere attraktivt. Efterspørgslen er således igen tilbage på niveauet fra før pandemien. De stigende priser skyldes dog også OPEC-kartellets relativt stramme styring af udbuddet. ..

Læs også
Top job