Erhverv

Stort drop i beskæftigelsen blandt 25-34-årige

Beskæftigelsesgraden blandt de 25-34-årige er faldet i de senere år - en del af forklaringen er at flere er under uddannelse.

Færre unge mellem 25 og 34 år er i beskæftigelse end tidligere viser en opgørelse fra OECD og et notat fra Cepos. Foto: Thomas Borberg

Beskæftigelsen blandt danske 25-34-årige - den såkaldte beskæftigelsesgrad - er faldet markant i perioden fra 2005 til 2015, viser en opgørelse fra OECD og Cepos. En af forklaringerne er, at flere er under uddannelse end tidligere.

Opgørelsen viser, at Danmark lå på en 6. plads i 2005 blandt de 35 lande i OECD. Den placering var i 2015 byttet ud med en 20. plads.

Blandt OECD-landene er der kun fem lande, heriblandt Grækenland, Italien og Spanien, der siden 2005 har oplevet en større nedgang, skriver den liberale tænketank Cepos i et notat.

»For danskere i alderen 25-34 år er det kun 76,9 pct., der er i job i 2015, svarende til, at næsten 1 ud af 4 ikke er i job. I Sverige er beskæftigelsesgraden på 81,7 pct. for 25-34-årige i 2015. Hvis de 25-34-årige danskere arbejdede lige så meget som i Sverige, ville beskæftigelsen stige med ca. 29.000 personer. Dette potentiale bør politikerne klart gå efter”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.            

Regeringen har en målsætning om at kunne øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer. De studerende er allerede blevet opfordret til at gå den lige vej gennem uddannelsessystemet og lade være med at tage et år eller to, hvor de oplever virkeligheden. Det nogle kalder et "fjumreår".

Der er da også blevet strammet op på reglerne for at kunne modtage SU og der er restriktioner på at kunne skifte studieretning under et uddannelsesforløb, hvis man fortryder sit valg.

»En af årsagerne til den lavere beskæftigelsesgrad for de 25-34-årige siden 2005 er, at flere er under uddannelse. Det ændrer imidlertid ikke ved, at langt de fleste 25-34-årige har mulighed for at være i beskæftigelse. Hvis man går den lige vej fra gymnasiet og gennemfører en 5-årig lang videregående uddannelse, vil man eksempelvis have sin kandidatgrad i en alder af 23 eller 24 år. Selv med en jordomrejse på et halvt til et helt år kan man være i job som 25-årig,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

      

BRANCHENYT
Læs også