Serier

Nordsøaftale er på plads

Socialdemokratiet fik sat sit fingeraftryk på udkast forhandlet mellem A.P. Møller-Mærsk og regeringen.

Oliekrise i Nordsøen
Ny nordsøaftale er faldet på plads. Socialdemokratiet nikkede fredag ja til aftale efter at have fået mindre skatteindrømmelse Foto: Maersk Oil

A.P. Møller-Mærsk vil sammen med sine DUC-partnere investere op mod 30 mia. kr. i en total renovering og genopbygning af Tyra, hvor mere end 90 pct. af den danske Nordsøgas behandles, inden den sendes i land. Det står klart, efter at Socialdemokratiet har fået nogle indrømmelser og sagt ja til en ny skatteaftale forhandlet mellem regeringen og A.P. Møller-Mærsk.

DUC
 • Dansk Undergrunds Consortium (DUC) ejer rettighederne til at producere olie i en stor del af den danske Nordsø-undergrund. Samlet tegnede DUC sig i 2014 for henholdsvis 95 pct. af den mængde gas og 85 pct. af den mængde olie, der blev udvundet i den danske del af Nordsøen.
 • A.P. Møller-Mærsk er operatør i DUC og ejer 31,2 pct. af DUC, mens Shell har den største andel med 36,8 pct. Staten ejer via Nordsøfonden 20 pct. og Chevron 12 pct.
 • I 1962 gav staten A.P. Møller-Mærsk tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas fra undergrunden i form af den såkaldte eneretsbevilling.
 • Bevillingen indebar, at Mærsk fik ret til at indvinde olie og gas i den danske del af Nordsøen mod betaling af en del af overskuddet til staten i form af skatter og afgifter.
 • Da Mærsk ikke havde erfaring med indvinding af olie og gas, blev DUC grundlagt for at tilføre de nødvendige kompetencer.
 • I første omgang bestod DUC af Mærsk, Shell og Gulf, hvor sidstnævnte varetog operatørrollen. Inden for de første par år blev Texaco og Chevron også en del af konsortiet.
 • Gulf forlader samarbejdet i 1974, hvor Mærsk overtager operatørrollen. Chevron trækker sig ud af DUC i 1987, men indtræder dog i samarbejdet igen via fusionen med Texaco i 2001.
 • Seneste ændring i konsortiets sammensætning er i 2012, hvor Nordsøfonden træder ind i DUC som aktiv statsdeltager.

Kilde: Skatteministeriet

Aftalen sikrer, at DUC hurtigere en tidligere kan afskrive sine kommende store milliardinvesteringer og dermed skyde en del af sine skattebetalinger længere ud i fremtiden. Og samtidig vil det såkaldte kulbrintefradrag blive hævet med et lille nøk.

Ifølge Finans’s oplysninger har Socialdemokratiet som en del af prisen for at sige ja fået forhandlet en klausul med ind i aftalen, der sikrer, at en del af rabatten fra det øgede kulbrintefradrag med stor sandsynlighed vil flyde tilbage til statskassen på et senere tidspunkt.

A.P. Møller-Mærsk rykkede lørdag prompte på aftalen ved at indrykke jobannoncer til det nye gigantprojekt, der i koncernen er blevet døbt Tyra Future redevelopment.

Tyra er helt essentielt, fordi mere end 90 pct. af gassen produceret i den danske del af Nordsøen går igennem en nødvendig forbehandling på netop Tyra, inden den sendes i land. Feltet er Danmarks største og har produceret mere end 100 mia. kubikmeter gas siden 1984. Undergrunden har svaret igen ved at synke.

Tyra
 • Der produceres både olie og gas fra Tyra feltet, som blev fundet i 1968 og sat i drift i 1984
 • Tyra-feltet består af Tyra Øst og Tyra Vest
 • På Tyra Øst modtages produktion fra satellitfelterne Valdemar AA/AB og BA, Roar, Svend, Tyra Sydøst og Harald/Lulita/Trym samt gasproduktionen fra felterne Gorm, Dan og Halfdan
 • Tyra Vest fungerer som center for færdigbehandling af al gassen fra Dansk Undergrunds Consortium, inden gassen eksporteres til Nybro på den jyske vestkyst eller til Holland via rørledning NOGAT
 • Tyra-feltet samt satellitfelter producerer op mod 90 pct. af den danske gas.
Kilde: Energistyrelsen

Det var på den baggrund at DUC stod over for valget mellem at investere et stort milliardbeløb i at renovere og genopbygge Tyra eller simpelthen at lukke hele feltet ned. A.P. Møller-Mærsk spillede ud med et ultimatum til politikerne. Enten gav man konsortiet bedre økonomiske rammebetingelser eller også ville Tyra blive lukket ned for altid i oktober 2018.

Var det sket, ville det have betydet et stop for omkring 90 pct. af den nuværende gasproduktion og udviklingen af en række mindre nærliggende endnu uudviklede olie- og gasfelter.

Den indgåede Nordsøaftale forventes offentliggjort enten søndag eller mandag.

Læs også
Top job