Erhverv
0

Milliardregning til brugere af fjernvarme

56 fjernvarmeselskaber ønsker at udskrive en renteregning på 3,4 mia. kr. til kunderne. Skat kræver, at rentepengene beskattes. Inklusive moms betyder det en ekstraregning på 1,9 mia. kr.

Eniig Varme i Herning har som det første fjernvarmeselskabet fået lov til at udskrive en historisk renteregning til varmekunderne. Foreløbig står det til at koste 19.000 varmekunder i Herning 454 mio. kr. Men der er flere regninger på vej, afslører en skattesag. Kollage: Gregers Tycho

Hundredtusinder af fjernvarmekunder står helt uforvarende til at blive ramt af en skatte- og momsregning på op mod 1,9 mia. kr.

Herning-sagen kort
 • I 2003 bad det kommunalt ejede varmeselskab EnergiGruppen Jylland (EGJ), i dag Eniig Varme, Energitilsynet om lov til at opkræve en forretning af selskabets indskudskapital hos varmekunderne.
 • Det skete, efter at Herning Kommune havde solgte 66 pct. af selskabet til det daværende Dong.
 • I 2012 sagde Energitilsynet ja til anmodningen, og EGJ udskrev på den baggrund en regning på 282 mio. kr. til dengang 15.000 varmekunder.
 • Nu har Eniig Varme så fået Energitilsynets tilladelse til at udskrive endnu en renteregning.
 • Denne gang skal 19.000 varmekunder i Herning betale 172 mio. kr. i renter af værdier skabt på baggrund af kundernes historiske indbetalinger.
 • Pengene vil blive opkrævet i perioden 2017-2020, fastslår Eniig Varme.
 • Det har fået et politisk flertal inklusive klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) til at varsle et indgreb.

Regningen er en direkte udløber af en sag i Herning, hvor det lokale varmeselskab Eniig Varme i 2012 fik Energitilsynets ja til at opkræve 282 mio. kr. hos kunderne som renter af historisk skabte værdier i selskabet.

Skatteregningen viser bare, at det her er det rene galimatias.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Men varmekundernes problemer stopper ikke her. Nu viser det sig, at Skat efterfølgende har krævet 70,5 mio. kr. i skat af rentegevinsten. En regning som Eniig Varme også har sendt videre til kunderne.

»Skatteregningen viser bare, at det her er det rene galimatias. Det er jo et beløb, der skal betales ved siden af varme- og renteregningen,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

I et internt notat fastslår rådgivnings- og revisionsfirmaet EY, at fjernvarmekunderne med Skats afgørelse er fanget i en ”skatteskrue”, fordi der foruden skat også skal betales moms af eventuelle renteregninger.

56 varmeselskaber har søgt om at udskrive en renteregning til varmekunderne, der af Energitilsynet vurderes at løbe op i 3,4 mia. kr., erfarer Finans. Det er ikke alle selskaberne, der er skattepligtige, men EY’s beregninger peger på, at skatteskruen i værste fald kan udløse en ekstraregning til varmekunderne på knap 1,9 mia. kr.

Det er jo helt absurd. Jeg kan godt forstå, hvis varmekunderne føler sig snydt.

Jens Joel (S), klima- og energiordfører

EY ønsker ikke at kommentere notatet yderligere, men alene for de 19.000 varmekunder i Herning har skatteskruen fået 2012-regningen til at vokse til omkring 470 mio. kr.

»Det er jo helt absurd. Jeg kan godt forstå, hvis varmekunderne føler sig snydt,« siger klima- og energiordfører Jens Joel (S).

Forstå rentefidusen på 15 sekunder
 • Hvile i sig selv-princippet blev indført med den første varmeforsyningslov i 1981. Princippet skal bl.a. forhindre, at varmeselskaber opbygger formuer. Giver varmedriften overskud, skal det prompte føre til lavere varmepriser for forbrugerne.
 • Princippet forhindrer af samme grund ejerne – f.eks. kommuner – i at hive overskud ud af selskaberne. Reglerne gælder dog kun for værdier skabt efter varmeforsyningslovens ikrafttræden den 1. marts 1981. Værdier skabt før denne dato reguleres derimod ikke af loven.
 • Det fik i 2003 det daværende EnergiGruppen Jylland fra Herning, i dag Eniig Varme, til at ansøge Energitilsynet om at måtte opkræve renter af genanskaffelsesværdien af de historisk opsparede værdier i selskabet. I 2012 fik selskabet ja til at opkræve en renteregning på 282 mio. kr. hos varmekunderne.
 • Afgørelsen betyder, at ejerne - Herning Kommune og Eniig - kan trække pengene ud af selskabet og bruge dem på f.eks. folkeskoler, afdrag på gæld eller andre investeringer, som i princippet af fjernvarmekunderne uvedkommende.
 • Men samtidig åbner afgørelsen for, at der også fremtidigt kan opkræves rentebetaling af de opsparede værdier. Det er den manøvre, som nu har fået Energitilsynet til at godkende, at give Eniig Varme opkræver yderligere 172 mio. kr. i renter hos varmekunderne i Herning i perioden 2017-2020.

Han efterlyser, at klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) trækker i arbejdstøjet og hurtigt får lukket fjernvarmeselskabernes rentefidus.

For fire uger siden slog ministeren fast, at det er afgørende, at »vi får lukket det her hul«. I dag ønsker Lilleholt ikke at kommentere sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Eniig Varme, der har klaget over skatteregningen til Skatteankestyrelsen.

BRANCHENYT
Læs også