Erhverv

3F: Svært for mange ufaglærte at se nødvendigheden af uddannelse

Globale trends skyller ind over det danske arbejdsmarked, og det kan være svært for den enkelte at se, at man bliver ramt. Men alle vil opleve forandringer, og derfor er mere uddannelse afgørende, siger 3F's formand som svar på, at hver anden ufaglærte ikke ser uddannelse som en nødvendighed.

Per Christensen gav sidste år den daværende regering karakteren 4 for sit første år - og der er stadigt et stykke vej til bedre karakterer, når det handler om at få flere til at tage efteruddannelse.

Om kort tid begynder tredje runde af trepartsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Temaet er voksen-, efter- og videreuddannelse, VEU, og fagbevægelsen har gjort livslang læring til sit mantra.

Problemet er bare, at en rapport udarbejdet af et nedsat ekspertudvalg forud for forhandlingerne netop har konkluderet, at hver anden ufaglært »slet ikke« mener, vedkommende har brug for mere uddannelse. Kort sagt: Jo mindre uddannelse, man har, jo mindre ser man behovet. ..

BRANCHENYT
Læs også