Så meget har Boris Frederiksen tjent på at rydde op efter Stein Bagger

For nylig kom det frem, hvem der havde modtaget flest penge fra IT Factorys konkursbo. Nu kan Finans offentliggøre, hvor meget kurator har fået af konkursboet.

Boris Frederiksen har gennem efterhånden en del år været kurator i konkursboet efter IT Factory, hvor Stein Bagger var direktør. Foto: JP og Jens Dresling

Da Stein Baggers fupfabrik IT Factory i slutningen af 2008 blev afsløret og erklæret konkurs, blev mange efterladt måbende og med en masse penge til gode.

Så der var noget at tage fat på for Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, da han blev udpeget til kurator for konkursboet efter Stein Bagger og IT Factory.

IT Factory-skandalen
  • IT Factory var én af de hurtigstvoksende danske virksomheder i årene op til finanskrisen. Men i slutningen af 2008 kollapsede det hele dog, da det kom frem, at selskabets vækst var bygget op omkring en leasingkarrusel, Stein Bagger stod bag.
  • Afsløringerne fik Stein Bagger til at forsvinde under en forretningsrejse til Dubai, og senere meldte han sig selv på en politistation i amerikanske Los Angeles.
  • I 2009 blev han idømt syv års fængsel, og siden sin løsladelse har han gået under navnet Sten Hansen.
  • Efter IT Factorys konkurs kom det frem, at der manglede 200 mio. kr. i selskabet, og disse penge er endnu ikke blevet fundet.
  • I april 2016 blev der indgået forlig i konkursboet efter IT Factory, da revisionsfirmaet CJ Partnership betalte 333 mio. kr. til resterne af det skandaleramte it-selskab.

Sagen gav Boris Frederiksen en masse opmærksomhed i medierne, da han blev kendt som sporhunden, der fulgte ethvert økonomisk fodaftryk fra Stein Bagger, som i øvrigt siden har skiftet navn til Sten Hansen.

Det arbejde sendte sidste efterår 300 mio. kr. til udbetaling til kreditorerne fra konkursboet, fortalte Finans i juli.

Hvad Boris Frederiksen og Kammeradvokaten har fået for arbejdet med det skandaleramte it-selskabs konkursbo, har der hidtil kun været gisninger om. Indtil nu.

For Finans har gennem Sø- og Handelsretten fået aktindsigt i retsbogen fra IT Factorys konkursbo. Heri fremgår det, at vederlaget til Boris Frederiksen og Kammeradvokaten samlet er løbet op i 37,7 mio. kr.

Vederlaget blev sendt til udbetaling af skifteretten i november 2016 og kan blive højere, når konkursboet er færdigafsluttet.

Boris Frederiksen har oplyst til Finans, at der ligger omkring 13.200 timers arbejde bag aflønningen, hvilket giver en timeløn på 2.856 kr.

Det er en højere timeløn, end Boris Frederiksen og Kammeradvokaten har fået for arbejdet med de krakkede banker Amagerbanken, Sparekassen Østjylland og Fjordbank Mors. I hvert fald ifølge en opgørelse Ekstra Bladet lavede i 2015.

Boris Frederiksen
  • Alder: 54 år
  • Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1988
  • Blev siden dommerfuldmægtig og ansat i Advokatfirmaet Sandager
  • I 1995 blev han ansat i Kammeradvokaten, hvor han fire år senere blev partner og i 2013 bestyrelsesformand
  • Han har været kurator for nogle af de største konkursboer i Danmark de seneste år, herunder IT Factory, Amagerbanken, Jens Peter Svendsen (Låsby-Svendsen) og Sandgården

Som det fremgår af konkursloven, er det dog ikke kun timeantallet, der afgør en kurators vederlag. Det er i stedet en samlet vurdering, herunder af arbejdets omfang, boets beskaffenhed, det forbunde ansvar og det opnåede resultat.

»Skifteretten har således lagt vægt på, at arbejdet har medført en forøgelse af konkursboets aktiver med mere end 350 mio. kr., at de anmeldte krav er reduceret med ca. 1,5 mia. kr., samt at der er anvendt ca. 13.200 juristtimer ved konkursboets behandling,« skriver Boris Frederiksen i en mail til Finans om vederlaget for arbejdet med IT Factorys konkursbo.

Han uddyber, at arbejdet med konkursboet har fået dividenden til at stige fra 0 pct. på konkurstidspunktet til 28,12 pct. ved udbetalingen i efteråret 2016.

For nogle år siden blev Boris Frederiksen og andre fremtrædende kuratorer kaldt grådige, da de tabte en sag i Østre Landsret til skifteretten. Sagen gik på, at kuratorerne havde krævet 5 mio. kr. for meget i honorar i forbindelse med arbejdet i konkursboet efter ejendomsselskabet Sandgården.

Det gav plads til, at Sandgårdens tidligere ansatte og andre kreditorer kunne få penge, de havde til gode i konkursboet.

Ifølge Boris Frederiksen er det svært at svare på, om udfaldet af Sandgården-sagen har haft betydning for betalingen i senere konkursboer.

»Dog arbejder vi som kuratorer jo altid for kreditorernes regning og i kreditorernes interesse. Derfor bestræber vi os på, i videst muligt omfang, at forventningsafstemme med hovedkreditorerne i forhold til prioriteringen og afgrænsningen af de opgaver, der skal udføres i konkursboerne, forinden arbejdet udføres. I forlængelse heraf er der også transparens i forhold til det udførte arbejde efterfølgende,« skriver han til Finans.

For at gøre gennemsigtigheden i konkursboer større lavede Finansrådet, nu Finans Danmark, og Danske Insolvensadvokater i efteråret 2016 nogle anbefalinger til, hvordan det sikres, at der er enighed om, hvilket arbejde der skal udføres i et konkursbo, og hvad den forventede omkostning vil være for det udførte arbejde.

Finans har været i kontakt med Konkursrådets formand, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.

Han fortæller, at Konkursådet, der rådgiver Justitsministeriet om eventuelle ændringer i konkursloven, ikke kommenterer konkrete sager, herunder aflønningen af Boris Frederiksen fra IT Factorys konkursbo.

Læs også