Erhverv

Arla mangler 32 mio. pakker smør til julehandlen

Smørlagrene i Europa er gabende tomme, og prisen brager i vejret uge efter uge. Arla mangler 8 mio. kilo smør og må rationere salget til detailkunderne.

Arla mangler 32 mio. pakker Lurpak til julehandlen. Foo: Thomas Borberg

Mejerikoncernen Arla er ved at løbe tør for smør og må rationere julesalget til detailkunderne.

Smørmanglen er de seneste måneder blevet gradvist værre, fordi ændrede madvaner har øget efterspørgslen, mens produktionen af mælk og smør har været vigende.

»Vi har desværre ikke smør nok til julehandlen,« fortæller Arlas adm. direktør, Peder Tuborgh.

Han har i dag offentliggjort et halvårsregnskab, som er præget af, at eksplosive prisstigninger på især smør har løftet mejerikoncernens indtjening med 3,2 mia. kr.

Manglen på smør er udtalt i hele Europa og har de seneste måneder drevet priserne lodret i vejret. I denne uge er prisen på et ton smør steget til 51.000 kr. på råvarebørsen i Holland. Det er i særklasse den højeste smørpris, der nogensinde er registreret.

Rekordprisen afspejler, at indkøberne er helt klar over, at Peder Tuborgh har ret i, at der ganske enkelt ikke er nok smør.

»I fjerde kvartal kommer Arla-koncernen samlet set til at mangle 8 mio. kilo smør - svarende til 32 mio. pakker Lurpak. Vi bliver nødt til at rationere salget på nogle af vores detailmarkeder. Det er vi lige nu i dialog med vores kunder om, og jeg vil ikke oplyse nærmer om konsekvenserne for det danske marked,« siger Peder Tuborgh.

Sæsonmæssigt falder produktionen af mælk og dermed smør altid i efteråret og vintermånederne. Derfor opbygger de europæiske mejerier sædvanligvis lagre i størrelsesordnen 110.000-130.000 tons smør i løbet af sommeren. Disse lagre udgør en buffer, som sikrer, at der - trods den faldende produktionen - er varer nok til detailhandlen i fjerde kvartal, hvor forbruget topper på grund af julen.

I år går de europæiske mejerier imidlertid efteråret i møde med gabende tomme smørlagre. Der er kun begrænsede muligheder for at nedkøle markederne med smør fra andre verdensdele. EU's importtold på 14.000 kr. pr. ton udgør en barriere, som effektivt holder billigere smør fra verdensmarkedet væk fra de europæiske kølediske.

Den samlede produktion af smør i EU er i år faldet omkring 6 pct., fordi de seneste års krise i landbruget har medført, at produktionen af mælk falder.

Det er dog endnu for tidligt at købe smør til julebagningen.

»Nej, vent lige lidt endnu. Det kan ikke holde sig helt så længe i fryseren,« oplyser Peder Tuborgh.

Læs også