Erhverv

TDC's krav om 362 millioner fra staten er forældet

Østre Landsret afviser krav om tilbagebetaling af ulovligt opkrævet ambi-afgift. TDC kom flere år for sent.

Foto: Uffe Weng

Et krav fra TDC A/S om at få tilbagebetalt 362 millioner kroner fra Skatteministeriet afvises fredag af Østre Landsret.

Kravet er forældet, fastslår dommerne. Selskabet har ment, at staten skulle betale ulovligt opkrævet ambi-afgift - arbejdsmarkedsbidrag - tilbage. Pengene blev betalt i perioden fra 1988 til 1991.

Såvel TDC som Skatteministeriet har under sagen været enige om, at teleselskabet har krav på de 362 millioner kroner - men at kravet er rejst for sent, nemlig i 2011, hvis man tager udgangspunkt i de almindelige danske regler.

TDC har dog påstået, at uret har været i stå på grund af regler i EU-retten.

Dette afvises imidlertid i fredagens dom af landsretten, der heller ikke mener, at det er nødvendigt at sende spørgsmålet om forældelse eller ej til besvarelse hos EU-Domstolen.

Allerede tilbage i 1998 fik TDC, der dengang hed TeleDanmark A/S, tilbagebetalt godt 100 millioner kroner af staten, da det var blevet fastslået, at opkrævning af ambi havde været ulovlig.

Først 13 år senere, altså i 2011, anmodede TDC om yderligere betaling af 362 millioner kroner plus renter. Selskabet vågnede op til dåd på grund af en dom, som EU-Domstolen havde afsagt i en anden sag om ambi.

Som følge af fredagens udfald af sagen i landsretten skal TDC betale 500.000 kroner i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

TDC har dog mulighed for at anke dommen til Højesteret.

BRANCHENYT
Læs også