Erhverv
0

Her er brancherne, hvor kun få vil have job

Dårligt image for store erhverv kan give mangel på arbejdskraft, frygter DI. Undersøgelse viser, at ansatte inden for handel, transport og service er glade for jobbet.

Kun få finder det attraktivt at arbejde med rengøring. Foto: Ole Lind

En stor del af danskerne har slet ikke lyst til at få et job i nogle af landets helt store brancher.

Erhverv inden for handel, transport og service har simpelthen så dårligt et image, at de har svært ved at tiltrække medarbejdere til job, hvor man skal arbejde med rengøring, på lager eller som chauffør.

Erhvervsorganisationen DI frygter, at de upopulære brancher i fremtiden kommer til at mangle medarbejdere.

»Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, der er med til at holde samfundet i gang som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter. Uden dem vil Danmark gå i stå. De skal altså vide, at vi har brug for dem,« siger Tine Roed, direktør i DI.

Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, der er med til at holde samfundet i gang som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Tine Roed, direktør i DI

Kun hver fjerde dansker, der ikke selv har job inden for handel, transport og service, synes, at der er tale om gode job i disse brancher.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for DI Handel, DI Transport og DI Service.

Helt i bund ligger rengøringsmedarbejdere, som kun 13 pct. forbinder med et godt job. 32 pct. synes, at det er et godt job at være lagermedarbejder. Herimellem ligger job som chauffør, renovationsmedarbejder, flyttemand, sælger, kundeservicemedarbejder, vagt og kantinemedarbejder.

»Vi kan se, at vi inden for relativt kort tid kommer til at mangle medarbejdere inden for alle tre brancher. Derfor er det et stort problem, at job inden for handel, transport og service har så dårligt et image,« siger Tine Roed, direktør i DI.

Om undersøgelsen
  • I samarbejde med Userneeds har DI Handel, Transport og Service foretaget en befolkningsundersøgelse blandt danskere i aldersgruppen 18-70 år samt medarbejdere i handel-, transport- og servicebranchen.
  • Indsamlingen af besvarelser er foretaget ved web interviews blandt tilfældigt udvalgte repræsentanter fra målgruppen i Userneeds’ Danmarkspanel i perioden 9. maj til 11. juni 2017.
  • Der er foretaget i alt 2076 interviews med henholdsvis 1056 respondenter i handels-, transport- og servicebrancherne og 1020 respondenter i den øvrige danske befolkning.
  • I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til ni forskellige job fordelt på de tre brancher: Chauffør, renovationsmedarbejder, flyttemand, lagermedarbejder, sælger, kundeservicemedarbejder, rengøringsmedarbejder, vagt og kantinemedarbejder.

Undersøgelsen viser også, at mange medarbejdere i de tre brancher oplever fordomme om, at de kun har fået deres job, fordi de ikke kunne få andet.

Til gengæld viser undersøgelsen, at medarbejdere, som allerede har job i brancher med dårligt image, er mindst lige så tilfredse som ansatte i andre brancher.

50 pct. oplever således en stor grad af frihed i jobbet, og 41 pct. peger på, at man ikke tager arbejdet med hjem. Det er imidlertid kun 25 pct., der oplever, at de har meget ansvar.

DI Handel, DI Transport og DI Service lancerer i denne uge kampagnen ”Godt Job”, som skal udbrede kendskabet til de mange forskellige job i de tre brancher.

BRANCHENYT
Læs også