Eksperter: Danmark har kurs mod nederlag i skattelyopgør med kapitalfonde og multinationale koncerner

En afgørelse fra EU-Domstolen er dårligt nyt for skattevæsenet, der har rejst skattekrav for milliarder mod multinationale koncerner og kapitalfonde.

Skat iværksatte i 2007 en omfattende skattekontrol af kapitalfonde efter en stribe opkøb af store danske virksomheder såsom TDC. Kontrollen udløste bl.a. milliardkrav, da Skat fandt ud af, at kapitalfondene havde trukket store summer skattefrit ud af virksomhederne til skattelydestinationer gennem Luxembourg. Foto: Uffe Weng

Det blæser i retning af et nederlag til den danske stat i et årelangt skatteopgør med multinationale koncerner og kapitalfonde om kildeskat for milliarder på udbytte- og rentebetalinger ud af Danmark.

Det vurderer eksperter, efter at EU-Domstolen netop har afgjort en lignende sag, hvor de franske skattemyndigheder har forsøgt at beskatte udbyttebetalinger fra firmaet Euro Stockage til sit moderselskab i Luxembourg.

EU-Domstolen fastslog, at beskatningen er i strid med EU-retten, og det taler for, at Danmark snart kan havne i en tilsvarende situation, vurderer bl.a. professor i international skatteret på Aarhus Universitet, Anders Nørgaard Laursen:

»Den franske sag er ikke fuldstændig sammenlignelig med situationen i Danmark, men afgørelsen indeholder nogle elementer, som taler for, at de danske skattemyndigheder kommer til at tabe sagerne,« siger han.

Skat har rejst en lang række krav mod multinationale koncerner, hvoraf mange er ejet af kapitalfonde, fordi virksomhederne har betalt milliarder i renter og udbytter skattefrit ud til skattely som Cayman Islands og Guernsey.

Normalt skal der betales kildeskat på sådanne betalinger til skattely, men da der ikke er skat på udbytter mellem selskaber inden for EU, har kapitalfondene undgået skattebetalingerne ved at oprette holdingselskaber i Luxembourg, som pengene kunne strømme igennem.

Der er meget, meget store beløb på spil.

Eduardo Vistisen, skatteadvokat

Skat vil ikke acceptere konstruktionen og har rejst krav i et meget stort antal sager, som vedrører renter og udbytter for godt 21 mia. kr. Heraf skal der betales skat på mellem 22 og 30 procent, oplyser Skat.

En del af sagerne verserer ved danske domstole og afventer en afgørelse fra EU-domstolen. Og afgørelsen i den franske sag er ikke godt nyt for Skatteministeriet, mener også skatteadvokat Eduardo Vistisen.

»Hvis Danmark taber sagerne, så har skattevæsenet ikke krav på de milliarder af kroner i kildeskat, som er blevet opkrævet. Der er meget, meget store beløb på spil,« siger han.

Eksperterne understreger dog også, at der er tydelige forskelle på situationen i Frankrig og Danmark, og der er ikke enighed om, hvor stor betydning man kan tillægge den franske afgørelse.

Skatteministeriet vurderer, at afgørelsen er helt uden betydning for de danske sager.

Læs også
Top job