Professor: »Brexit kan skabe 88.000 nye arbejdspladser i Frankfurt«

Indsigt: Hver finansarbejdsplads, der flytter fra London til Frankfurt, vil skabe mindst to og helt op til otte andre arbejdspladser. Derfor er kampen om ”brexit-gevinsterne” så intens.

Deutsche Bank Twin Towers i Frankfurt am Main. Foto: Michael Probst

FRANKFURT – De gør alt, hvad de kan, for ikke at gnide sig i hænderne i Frankfurt am Main.

Brexit er en realitet, som vi tøvende må acceptere. Når det er sagt, må vi også sige som så mange før os: "Lad ikke en god krise gå til spilde".

Hubertus Väth, adm. dir., Frankfurt Main Finance

De britiske vælgeres beslutning om at forlade Den Europæiske Union vil med overvejende sandsynlighed sende tusinder af arbejdspladser i retning Tysklands finanscenter, men den officielle attitude er at holde lav profil ud ad til – og så ellers arbejde ihærdigt for Frankfurts interesser.

»Brexit er en realitet, som vi tøvende må acceptere. Beslutningen er et tab for alle; briterne ikke mindst, og der kan være grund til at se med pessimisme på de potentielle konsekvenser for Europa. Når det er sagt, må vi også sige som så mange før os: "Lad ikke en god krise gå til spilde",« siger Hubertus Väth, adm. dir. for brancheorganisation Frankfurt Main Finance.

Hubertus Väth mener, at de kortsigtede konsekvenser af brexit i Frankfurt bliver overvurderet, mens de langsigtede omvendt undervurderes.

»Foreløbig har 20 banker og et tilsvarende antal forsikringsselskaber meldt offentligt ud, at i det omfang, det bliver nødvendigt at flytte arbejdspladser fra London, vil de blive flyttet til Frankfurt. Mange har afventet udfaldet af det britiske parlamentsvalg i juni, før de meldte ud, men svækkelsen af den britiske regerings magtposition siden da har ændret perspektiverne for mange,« konstaterer Hubertus Väth.

Især banker fra Asien og Mellemøsten, der ønsker at bevare retten til at operere i EU, har udpeget Frankfurt som deres foretrukne alternativ til London.

»Ideelt ser burde regeringerne i de 27 EU-lande, der bliver tilbage, enes om, hvor det europæiske finanscenter burde ligge. I dag konkurrerer Frankfurt, Paris, Luxembourg, Amsterdam og Dublin om at få de arbejdspladser, der vil flytte ud af London,« påpeger Michael Höppner, direktør i IHK Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Foto: Keld Louie Pedersen

Den dårligste løsning vil være, hvis de funktioner, der flyttes ud fra London, bliver spredt, da det vil være ensbetydende med en kompetencespredning, som ingen kan være interesseret i.

Michael Höppner, direktør, IHK Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

»Ideelt ser burde regeringerne i de 27 EU-lande, der bliver tilbage efter Brexit, enes om, hvor det fælleseuropæiske finanscenter burde ligge. I dag konkurrerer Frankfurt, Paris, Luxembourg, Amsterdam og Dublin om at få de relativt arbejdspladser, der vil flytte ud af London,« påpeger Michael Höppner, direktør i IHK Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main.

»Den dårligste løsning vil være, hvis de funktioner, der flyttes ud fra London, bliver drysset ud over EU, da det vil være ensbetydende med en kompetencespredning, som ingen kan være interesserede i. Afgørelsen er imidlertid op til de enkelte aktører i finansindustrien,« føjer han til.

IHK Frankfurt forventer en nettotilstrømning af 8.000 job i finansindustrien frem til 2020, hvilket ifølge Michael Höppner ikke burde blive nogen udfordring.

»Der er hen ved 300.000 kvadratmeter kontorer under opførelse eller planlægning, hvorfor det ikke burde give problemer at finde plads. Boligmarkedet vil være mere udfordrende, afhængig af de behov som tilflytterne måtte have,« siger Michael Höppner og fortsætter:

»Da vi allerede har en årlig tilvækst på 15.000 personer, er det under alle omstændigheder nødvendigt med en fortætning i selve Frankfurt. Aktuelt er boligbyggeriet oppe i så højt et tempo, at vi bør kunne være i stand til at imødekomme efterspørgslen.«

Frankfurt har internationale skoler. Den internationale lufthavn ligger kun 10 minutter med S-bane fra hovedbanegården. Den kollektive trafik er på niveau med London, og i hvert fald frem til forbundsdagsvalget på søndag er Tyskland også præget af politisk stabilitet.

»Kan hænde, at de, der kommer fra London, måske nok vil finde Frankfurt lidt provinsiel, men de kender ikke byen. Man skal være temmelig kræsen for ikke at kunne finde det, man behøver her. Står valget mellem Paris og Frankfurt, er skattesystemet her tillige væsentligt mere attraktivt,« betoner direktør Höppner.

»Foreløbig har 20 banker og 20 forsikringsselskaber meldt offentligt ud, at i det omfang, det bliver nødvendigt at flytte arbejdspladser fra London, vil de blive flyttet til Frankfurt,« konstaterer Hubertus Väth, adm. dir. Frankfurt Main Finance. Foto: Keld Louie Pedersen

Bliver resultatet det, der kaldes ”Hard Brexit”, vil det kunne føre til, at bl.a. tyske banker i London hjemflager væsentligt flere arbejdspladser, end de hidtil har meldt ud.

Hubertus Väth, adm. dir., Frankfurt Main Finance

Uanset hvor mange fordele, som IHK Frankfurt mener at kunne opliste, nager usikkerheden om, hvor stor effekten af brexit reelt vil blive.

»På basis af de undersøgelser, som vi har foretaget i London, vurderer vi, at en tredjedel af dem, hvis arbejde flyttes til Frankfurt, vil takke nej til at flytte med. En anden tredjedel vil vælge at pendle, dvs. flyve ind til Frankfurt mandag morgen og retur igen fredag eftermiddag. Den sidste tredjedel, derimod, vil flytte til Frankfurt og slå sig ned her med deres familie,« forklarer Hubertus Väth.

»Meget afhænger dog af, hvordan forhandlingerne mellem Storbritannien og EU ender. Bliver resultatet det, der kaldes ”Hard Brexit”, vil det kunne føre til, at bl.a. tyske banker i London hjemflager væsentligt flere arbejdspladser, end de hidtil har meldt ud. I så fald vil der i vidt omfang blive tale om medarbejdere, der vælger at flytte med til Frankfurt,« føjer han til.

Rigtig mange mennesker i ikke blot bankerne, men hele finansindustrien vil miste deres job i de kommende 5-10 år på grund af computerrobotter og kunstig intelligens

John Cryan, adm. dir, Deutsche Bank

I Deutsche Bank, Tysklands største bank, har ordførende direktør John Cryan ved flere lejligheder understreget, at der er »forskel på at flytte mennesker og arbejdsfunktioner« til Frankfurt. I dag foregår en stor del af handelen med finansielle instrumenter (derivater) i euro i London, ligesom clearingen af disse transaktioner sker i London.

»Rigtig mange mennesker i ikke blot bankerne, men hele finansindustrien vil miste deres job i de kommende 5-10 år på grund af computerrobotter og kunstig intelligens. Hvor mange er det i dag umuligt at forudsige, men det ville være forkert ikke at advare herom i tide,« siger Deutsche Bank-chefen i forbindelse med en konference i Singapore.

Deutsche Bank har signaleret, at »i det mest sandsynlige brexit-scenarie« kan hen ved 4.000 job blive flyttet fra London til Frankfurt sammen med 2.230 mia. kr. under forvaltning, hvilket er et beløb svarede til Danmarks bruttonationalprodukt.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har forsøgt at tvinge euroclearingen inden for grænserne i Euroland, men Storbritannien vandt efterfølgende sagen herom ved EU-Domstolen. Det var imidlertid før brexit, og i dag arbejder ECB atter målrettet på at flytte clearingen væk fra London – efter al sandsynlighed til Frankfurt, da det vil lette centralbankens tilsynsarbejde.

Da stadigt flere arbejdsfunktioner i finansindustrien med tiden vil kunne automatiseres, kan Den fjerde industrielle revolution betyde, at det bliver computerrobotter, der flytter fra London til Frankfurt og ikke mennesker. Jo længere tid, der går, før flytningerne realiseres, des mere automatisering blive en del af løsningen.

»Flytter man 10.000 arbejdspladser fra London til Frankfurt, hvad der tales om, vil det have en ganske betydelige sekundær effekt på jobskabelsen,« siger professor Lutz Johanning. Foto: WHU

Mange studier har godtgjort, at en arbejdsplads i finansindustrien trækker en del andre arbejdspladser med sig; især fordi omsætningen pr. arbejdsplads er så høj. Advokater, revisorer og andre leverandører af serviceydelser til finansindustrien er vitale led. Eksempelvis er alle derivater komplicerede, standardiserede juridiske kontrakter, og da der hele tiden udvikles nye produkter, er disse ledsagefunktioner så væsentlige, at for hver finansarbejdsplads, der flyttes til Frankfurt, vil adskillige andre arbejdspladser enten skulle flytte med eller etableres fra bunden.

Der er alene tale om kvalificerede vurderinger, og derfor er det i skrivende stund vanskeligt for myndigheder og erhvervsliv i Frankfurt at vurdere, hvad den samlede effekt vil blive.

Professor Lutz Johanning fra WHU Otto Beisheim School of Management i Koblenz, der af Financial Times netop er blevet kåret som den bedste handelshøjskole i Tyskland, har lavet økonometriske beregninger af den potentielle effekt af Brexit for Frankfurt.

»I marts 2008, da den seneste højkonjunktur kulminerede, var der i Frankfurt 485.807 arbejdspladser, hvoraf de 73.010 var i finansindustrien. Ved udgangen af 2016 var antallet af arbejdspladser vokset til 559.566, hvoraf finansindustrien tegnede sig for 74.684,« forklarer professor Johanning, der har lavet undersøgelsen sammen med Moritz C. Noll, lektor i empirisk kapitalmarkedsforskning.

»Flytter man 10.000 arbejdspladser fra London til Frankfurt, hvad der tales om, vil det have en ganske betydelige sekundær effekt på jobskabelsen. Da ECB i 1998 blev etableret i Frankfurt, kunne effekten mærkes. I dag har ECB 2.500 ansatte. På basis af, hvad vi kender i dag, vil Brexit blive fire gange så omfattende og ske i løbet af et væsentligt kortere tidsrum,« føjer han til.

Byggesektoren vil være den eneste, der vil kunne opleve en forbigående beskæftigelseseffekt, når der skal bygges kontorer og boliger. Resten af effekten på uddannelse, sundhed, forbrugsvarer, mad, transport og infrastruktur vil blive anderledes permanent.

Allerede uden brexit oplever Frankfurt en årlig befolkningstilvækst på 15.000, og derfor vil antallet af arbejdspladser passere 600.000 i 2023. Med overflytning af 10.000 arbejdspladser fra London, vil antallet af arbejdspladser alene i Frankfurt by stige til 650.000 i 2023 – endnu flere, hvis det i gang værende økonomiske opsving fortsætter langt ind i næste årti.

Hvad der især har vakt opsigt ved undersøgelsen fra WHU Otto Beisheim School of Management, er den såkaldte ”multiplikatoreffekt”, som professor Johanning mener at have videnskabeligt belæg for.

»Hver arbejdsplads i finansindustrien, der flyttes til Frankfurt, vil skabe mellem 2,1 og 8,8 andre arbejdspladser. Flytning af arbejdspladser er ikke en isoleret begivenhed. Mennesker skifter opholdssted med alt, hvad dertil hører. Vi lægger de seneste ni års data fra Bundesagentur für Arbeit til grund for vores undersøgelse,« understreger professor Johanning.

Taget for pålydende, vil det kunne betyde, at 10.000 finansarbejdspladser fra London i det mest optimistiske scenarie vil kunne skabe 88.000 andre arbejdspladser i Frankfurt. Selv med den laveste multiplikatoreffekt der blive skabt 21.000 ledsagende arbejdspladser.

»Når det er så svært at forudsige effekten, hænger det sammen med omstillingsprocessen i finansindustrien. Vi oplever alle, at antallet af bankfilialer reduceres, da stadig flere forretninger klares via internet. Inden for formueforvaltning oplever vi også, hvordan computerrobotter er begyndt at overtage en del af sagsbehandlingen og rådgivningen,« forklarer Hubertus Väth fra Frankfurt Main Finance.

Det er mig magtpåliggende at understrege, at London er verdens førende finanscenter, og uanset udfaldet af Brexit-forhandlingerne er det essentielt for alle i Europa, at vi så langt som muligt arbejder for at bevare Londons position.

Hubertus Väth, adm. dir., Frankfurt Main Finance

»Vi har gennem flere år set antallet af finansteknologi-iværksættere vokse som en konsekvens af Den fjerde industrielle revolution. Forhåbentlig vil ikke også denne del af it-industrien bliver domineret af virksomheder fra Silicon Valley, og i det omfang, at det lykkes iværksætterne på dette felt at vinde fodfæste, vil det kunne kompensere for en del af de traditionelle finansarbejdspladser, der forsvinder,« føjer han til.

Om end diskret sætter Frankfurt alle kræfter ind på at vinde flest mulige af de arbejdspladser, der måtte være på vej væk fra London, men hos selv de mest optimistiske vokser skyskraberne ikke ind i himlen.

Frankfurt er allerede stolt af at være ”Mainhattan”, men stræber ikke efter at blive Europas Manhattan endsige et nyt City of London.

»Det er mig magtpåliggende at understrege, at London er verdens førende finanscenter, og uanset udfaldet af brexit-forhandlingerne er det essentielt for alle i Europa, at vi så langt som muligt arbejder for at bevare Londons position. Frankfurt er det finanscenter i EU, der kommer nærmest London, og det skal vi naturligvis arbejde for at gøre opmærksom på,« understreger Hubertus Väth.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.