Erhvervsjura

Nye regler om medarbejderaktier

Et nyt lovforslag vil forbedre mulighederne for, at selskaber kan tildele medarbejderaktier og aktieoptioner til ansatte.

Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil udvide muligheden for, at selskaber kan indføre skattebegunstigede aktielønordninger for deres medarbejdere.

Når medarbejdere i et selskab modtager aktier, aktiekøberetter eller aktietegningsretter i selskabet, beskattes værdien heraf som udgangspunkt som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ret til aktierne mv. For køberetter og tegningsretter til aktier mv. gælder der dog særlige regler, som sikrer, at beskatningen som hovedregel udskydes, indtil køberetten eller tegningsretten udnyttes. I begge tilfælde sker beskatningen på samme måde som for anden løn, dvs. som personlig indkomst med en skattesats på op til ca. 56 pct...

Læs også