Erhvervsjura

Virksomheder har ret til momsberigtigelse for ubetalte fakturaer, selvom skyldner ikke længere er momspligtig

De tjekkiske skattemyndigheder taber en sag om delvis momsrefusion ved EU-Domstolen. Kreditor i momspligtige handelstransaktioner i det indre marked har således ret til at få foretaget berigtigelse af afgiftsgrundlaget for momsens beregning, selvom skyldner er ophørt med at være momspligtig.

EU-kommissionens hovedkvarter i Bruxelles. Foto: Sergi Reboredo/AP

Sagen omhandlede en afgørelse truffet af de tjekkiske skattemyndigheder, Odvolací finanční ředitelství, som gav A-PACK, der er et tjekkisk momspligtigt selskab, delvis afslag på at opnå momsrefusion. A-PACK havde anmodet om at få tilbagebetalt et beløb på 21.000 euro.

Baggrunden var, at A-PACK havde en række ubetalte fakturaer på varer og tjenesteydelser, som selskabet havde leveret til nogle kunder i perioden fra den 30. oktober 2008 til den 2. februar 2009. Fakturaerne omfattede herunder leveringer til kunden, Delpharmea Nutraceuticals, der efterfølgende var kommet under konkursbehandling, og som følge heraf var ophørt med at være momspligtig. ..

BRANCHENYT
Læs også