Erhvervsjura

Installering af cookies kræver internetbrugerens aktive samtykke

Samtykke til installering af cookies på en internetbrugers computer er ikke gyldigt, hvis samtykket er givet ved et forudafkrydset felt. Samtykke kræver nemlig en aktiv adfærd fra brugerens side, fastslår EU-Domstolen.

Et forudafkrydset felt kan ikke udgøre et gyldigt samtykke fra en internetbruger, idet et gyldigt samtykke kræver en aktiv adfærd fra brugeren. Det fastslår en EU-dom. Foto: JP/Ritzau

Sagen handlede om den tyske virksomhed Planet49. I 2013 havde virksomheden afholdt en online konkurrence for forbrugere i Tyskland. For at kunne deltage i konkurrencen blev internetbrugeren præsenteret for to afkrydsningsfelter. I det ene af felterne skulle brugeren acceptere at blive kontaktet af en række virksomheder med reklametilbud. I det andet felt skulle brugeren give sit samtykke til at få installeret cookies på computeren. ..

BRANCHENYT
Læs også