Serier

Topledere: Afgifter har skabt mere administration

Danske virksomheder bruger mere tid på at administrere afgifter end for fem år siden, viser ny måling. Industrien kræver handling.

Afgifter for milliarder
Der er stigende bøvl med at håndtere afgifter som sukkerafgifter i marmelade, mener danske virksomheder

Et flertal af danske virksomheder bruger i stigende grad tid på at administrere de mange forskellige afgifter. Det viser en spørgeundersøgelse blandt topledere i 113 danske virksomheder, som analysehuset Wilke har foretaget for Finans.

I undersøgelsen svarer 56,6 pct. af toplederne, at der over de seneste fem år er kommet mere administration forbundet med danske afgifter. 36,3 pct. oplever samme niveau af administration. Under én procent af de adspurgte oplever, at der er kommet mindre administration.

Vi hører jævnligt om de her problemer fra vores medlemmer, der skal forholde sig til mange forskellige og ulogiske afgifter

Lotte Engbæk Larsen, markedschef, Dansk Energi

»Vi hører jævnligt om disse problemer fra vores medlemmer, der skal forholde sig til mange forskellige og ulogiske afgifter. Det vil være en klar fordel at gøre afgiftsgrundlaget mere simpelt, så både virksomhederne og Skat kan bruge deres ressourcer bedre,« siger markedschef i Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen.

Også hos Dansk Industri ser man administrationen af de mange afgifter som et af de helt store problemer for danske virksomheder.  Systemet er alt for komplekst og tungt, og virksomhederne ender med at bruge en masse tid på at finde rundt i afgifterne, mener skattepolitisk chef, Jacob Bræstrup.

»De mange afgifter og stigende krav til dokumentation hæmmer udviklingen i erhvervslivet,« siger Jacob Bræstrup, der som Dansk Erhverv opfordrer til en markant forenkling af afgiftssystemet i de kommende år.

Ifølge professor Bent Greve, der blandt andet forsker i skatter, afgifter og velfærd, giver det god mening at justere afgiftssystemet løbende og hele tiden vurdere værdien af de enkelte afgifter.

Ting kan altid gøres bedre, og det er fornuftigt, at vi hele tiden ser, om afgifterne er hensigtsmæssige

Bent Greve, professor, Roskilde Universitetscenter

»Ting kan altid gøres bedre, og det er fornuftigt, at vi hele tiden ser, om afgifterne er hensigtsmæssige i forhold til den omverden, vi befinder os i,« siger Bent Greve.

Det er især ved punktafgifter på sukker, chokolade og nødder, som virksomhederne oplever bøvl ved administrationen af. Regeringen har i regeringsgrundlaget lagt op til at bruge tre mia. kr. på at lette den administrative byrde af punktafgifterne frem mod 2020.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteministerier Karsten Lauritzen (V), der holder ferie og ifølge sin presseafdeling vil bruge de kommende uger til at sætte sig grundigt ind i ministeriets sagsområder.

Læs også
Top job