Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Regner det på borgmestre, drypper det på byrødder

Beslutningen om højere løn til borgmestre kan blive meget dyrere end ventet

Det kan blive en langt dyrere omgang end ventet at give landets borgmestre det første lønløft i mange år, for normalt har forhøjelsen til førstemanden- eller kvinden afsmittende virkning på vederlaget til andre i byrådet. En automatik, der ikke er taget højde for i den netop indgåede aftale mellem regeringen, De Konservative, Socialdemokraterne, Liberal Alliancen og De Radikale at at hæve borgmestergagen i landets 98 kommuner.

»Vi har taget for givet, at den traditionelle automatik mellem at hæve borgmesterlønnen og samtidig at give højere vederlag til nogle af byrådets medlemmer - det kan f.eks. være udvalgsformænd eller viceborgmester  - også består i fremtiden,« siger sekretariatschef i kommuneforeningen KL Solvejg Schultz-Jakobsen og minder om, at argumentationen for højere løn til borgmestre også gælder få andre poster  i byrådet.

»Både arbejdsbyrden og kompleksiteten i de sager, et byråd arbejder med, er steget gevaldigt gennem årene - ikke mindst siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne fik flere og større opgaver,« siger hun.

I den stemmeaftale, som partierne for nylig indgik og dermed skabte flertal for at give borgmestrene til sammen 25 mio. kr. mere i løn fra 2018 er der ikke med et ord nævnt de menige byrådsmedlemmer. Hvis de viser sig, at kommunerne også fremover får lov selv at beslutte, om regnen på borgmestrene skal dryppe på på menige byrådsmedlemmer, løber ekstraudgiften op i 70 mio. kr. - altså langt mere end det øgede vederlag til de 98 borgmestre.

De Radikales finansordfører Martin Lidegaard har forhandlet aftalen med regeringen og de øvrige partier, og han bekræfter, at den afsmittende virkning på byrådsmedlemmer overhovedet ikke blev drøftet.

»Men det er jeg da sådan set åben for at gøre, men så vil det fra vores side være en betingelse, at man luger ud i alle de ben, som byrådsmedlemmer også har. De skal fratrækkes, for det bliver ofte et meget uskønt forløb ved konstitueringen, når byrådsmedlemmerne slås om de ben, der giver mest,« siger han.

Hos Socialdemokraterne har kommunalordfører Magnus Heunicke ikke kommentarer til de utilsigtede virkninger af lønforhøjelsen.

I Social- og Indenrigsministeriet, hvor medarbejderne skal i gang med en ny bekendtgørelse på baggrund af beslutningen i Folketinget, er der endnu ikke taget stilling til, om den gamle automatik skal bestå. Der vil komme et udkast til bekendtgørelsen efter sommerferien, og så bliver den genstand for en høring og eventuelle forhandlinger med ordførerne fra de partier, som står bag aftalen.

Ligeledes er der heller ikke fundet penge til de ekstra lønkroner, og beløbet, som kan ende med små 100 mio. kr. skal indgå i det store regnestykke i forbindelse med økonomiforhandlingerne, hvor kommunerne kompenseres for nye udgifter, de er pålagt på grund af beslutninger udefra.

Læs også