Serier

I nærkontakt med Skat

Skattesag: Direktør Carsten Nøkleby er rasende efter mødet med Skat. På trods af revisorbistand er han endt med en stor skatteregning.

Skat sætter jagten ind
Carsten Nøkleby og hustruen Anne Marie Fromsejer Nøkleby mener, at de er kommet i unåde hos Skat.  POLFOTO

Carsten Nøkleby skummede af raseri, da han satte sig til tasterne til 15. januar i år.

Efter næsten et års totalkontrol af hans virksomhed, Sesam-World i Silkeborg, havde Skat besluttet at stange en stribe skattekrav ud mod ham, firmaet og familien.

Lige nu står jeg i en situation, hvor jeg ikke længere kan gennemskue, om jeg er en lovlydig borger

Carsten Nøkleby, Direktør i Sesam-World
På computeren skrev Carsten Nøkleby en email til sagsbehandleren i Skat og bad om et møde. Han ville gerne vide, hvordan Skat mener, han skal drive sin virksomhed for at leve op til skattelovgivningen, for hans revisor kunne ikke længere give dette svar.

»Jeg er rystet over, at jeg med revisorrådgivning på detaljeniveau kan komme i denne situation, og jeg står i et vakuum, der gør, at jeg er usikker i min håndtering af selskabet,« skrev han.

Carsten Nøklebys sag viser, at det kan være meget svært at navigere i den danske skattelovsjungle, og kommer man først i nærkontakt med skattevæsenet, kan det hurtigt blive en meget ubehagelig oplevelse.

Nøkleby siger, at han troede, han havde sikret sig med revisorrådgivning, men alligevel skal han, familien og firmaet nu betale skat af ekstra godt 600.000 kroner. Ifølge Skat fordi hans virksomhed har finansieret private udgifter og bil. Ifølge hans revisor fordi Skat har været »helt vildt restriktiv«.

»Der er en skattemedarbejder, der har taget sin opgave meget alvorligt,« siger revisoren Jan Sejling Clausen.

Ingen lejekontrakt

Sesam-World blev stiftet i 2004 af Carsten Nøkleby, der er uddannet civilingeniør og har en ph.d.-grad i industriel automation. Selskabet afholder blandt andet kurser og udfører konsulentopgaver for en række store danske virksomheder som Grundfos, Velux og Arla Foods.

»Retssikkerheds-mæssigt er der tale om en katastrofe. Hvis man fremover får en tvist med Skat, skal man klage til nogen, der notorisk ikke har forstand på skatteret,.

Torben Bagge, skatteretsadvokat
Virksomheden drives af ham selv og hans hustru, mens deres tre døtre på 15, 18 og 20 år i begrænset omfang har hjulpet til med for eksempel pakning af kursusmateriale. I 2008 flyttede familien ind i en storvilla på 368 kvm., hvor virksomheden kunne være i kælderetagen på 60 kvm. Der blev ikke lavet nogen formel lejekontrakt mellem virksomheden og ægteparret, hvilket der ifølge loven heller ikke er noget krav om.

Når man træder ind i kælderetagens lokaler, er man ikke i tvivl om, at her drives virksomhed. To arbejdsstationer og et kæmpemæssigt mødebord dominerer det største lokale, og i et tilstødende lokaler trækker industri-kopimaskiner og servere elmåleren op i fart. Efter råd fra revisoren blev der lavet en fordeling af udgifter til el og varme mellem privaten og virksomheden. Normalt regner man med, at en familie bruger 4.000 kilowatttimer på et år, men Carsten Nøkleby valgte af forsigtigshedshensyn at sætte sin families forbrug til 4.800 kilowatttimer. Resten skulle betales af virksomheden.

Da Skat slog til mod Sesam-World og familien Nøkleby, blev regnestykket fejet fuldstændigt til side. Årsag: der var ingen lejekontrakt, og virksomheden har ikke betalt husleje.

En katastrofe

Torben Bagge er skatteretsadvokat i advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, der næstefter Kammeradvokaten (som fører retssager for Skat) formentlig er det advokatfirma, der fører flest skattesager i Danmark. Han vurderer, at Skats afgørelse i sagen om Sesam-World og familien Nøkleby er meget hård og præget af mistillid til de oplysninger, som familien selv har givet i sagen.

Og det er slet ikke usædvanligt.

SKAT
I Skats søgelys
  • Skat har ingen tal for, hvor mange kontroller der gennemføres på årsplan, for i modsætning til tidligere er kontrollen ikke baseret på stikprøver. I stedet udvælger Skat nu en lang række projekter, som indgår i den årlige produktionsplan.
  • Produktionsplanen for 2013 indeholder over 120 projekter f.eks. hovedaktionærers regelefterlevelse og professionelle idrætsfolks aflønningsforhold.
  • Private og enkeltmandsejede virksomheder kan indbringe Skats afgørelser for et skatteankenævn eller Landsskatteretten eller begge. Selskabers skattesager behandles kun ved Landsskatteretten.
»Vi har mange sager, og vi møder ofte sådanne vurderinger fra Skat. Vi har meget ofte held til at få nogle mere realistiske og fair afgørelser i sådanne sagstyper hos Landsskatteretten,« siger han og spår også umiddelbart Nøkleby gode chancer i en Landsskatteretssag.

Til gengæld er han mere bekymret over borgere, der fremover kommer i en lignende situation. Regeringen har sendt et nyt lovforslag i høring, der vil afskaffe almindelige borgeres adgang til at klage over skatteafgørelser til Landsskatteretten. Er de utilfredse, skal de klage til et skatteankenævn, der består af politisk udpegede medlemmer uden skatteretlig indsigt, og er borgeren ikke tilfreds med ankenævnets afgørelse, er der kun domstolene tilbage. Det kan både blive langvarigt og bekosteligt og vil formentlig afholde de fleste fra at gå videre med deres sag.

»Retssikkerhedsmæssigt er der tale om en katastrofe. Hvis man fremover får en tvist med Skat, skal man klage til nogen, der notorisk ikke har forstand på skatteret,« siger Torben Bagge.

Dele af det skattefaglige miljø er i oprør over lovforslaget, der kommer kun få år efter, at man til erhvervslivets store frustration fjernede virksomheders muligheder for omkostningsdækning, når de vinder over skattevæsenet, men indtil videre er det uklart om regeringen vil tage kritikken til sig.

Vil klage over Skat

Carsten Nøkleby har netop besluttet sig for at klage over familiens og virksomhedens skatteregninger, men risiciene og de potentielle omkostninger har fået ham til at tøve.

»Jeg har fået at vide, at jeg ikke kan få virksomhedens omkostninger refunderet, men på den anden side kan jeg heller ikke forstå, at skattelovgivningen skal være så avanceret, at jeg skal have en advokat til 3.000 kroner i timen til at hjælpe mig i en virksomhed, hvor vi reelt kun er to ansatte. Jeg er stået helt af,« siger han.

Når Skat overhovedet fattede interesse for Sesam-World, så skyldes det, at Nøkleby i 2010 købte en firmabil. Indtil da havde ægteparret haft to biler, som det ejede privat, men med over 20.000 kilometer på landevejene om året syntes han, at det blev for dyrt. Derfor blev beslutningen, at parret skulle beholde en bil i privat regi, men Carsten Nøkleby kunne råde over den anden i virksomheden.

Han har ført detaljeret kørebog over sine ture i firmabilen, og for at være på den sikre side besluttede han i samråd med revisoren at lave en fraskrivelseserklæring, hvori han fraskrev sig retten til at bruge bilen privat.

»Undtaget herfor er kun feriekørsel, hvor firmabilbeskatning så foretages«, hed det desuden.

Carsten Nøkleby valgte to gange i juli 2011 og februar 2012 at køre i bilen på ferie. Begge måneder er indberettet til Skat, og Carsten Nøkleby er blevet beskattet af fri bil for de to perioder.

Firmabil i Skats søgelys

Alligevel dukkede Sesam-World af ukendte årsager på Skats radar, og i februar 2012 begyndte den næsten et år lange kontrol af virksomhedens forhold, da Skat bad om dokumentation for Carsten Nøklebys brug af firmabilen. Han sendte detaljerede kørebogsoplysninger, og Skat fulgte op med at bede om blandt andet tankningsbilag, Brobizz-udtog, og når han for eksempel havde noteret, at han havde været en tur i Elgiganten, ville Skat gerne se et bilag, der viser, hvad han har købt. Også dette kunne han fremvise.

Men netop som han troede, at Skat nu måtte stille sig tilfreds, lød svaret den 27. august: "Vi kommer på kontrolbesøg hos dig om to uger". Ifølge Nøkleby blev mødet en meget ubehagelig oplevelse. Han fortæller, at de to skattemedarbejdere fra Skats indsatsafdeling i Herning var åbenlyst kritiske.

»På et tidspunkt siger de: Du har jo bilen til rådighed. Det svarede jeg nej til, men de fastholdt, for bilen stod jo udenfor, og der var en landsskatteretskendelse i 2002, hvor en mand blev dømt skattepligtig, fordi han havde bilen holdende i indkørslen,« siger Nøkleby.

Hans advokat forsøgte senere forgæves at argumentere med, at Carsten Nøkleby havde fraskrevet sig retten at bruge bilen, men Skat afviste, at den kunne tillægges nogen form for betydning, fordi den havde tilladt feriekørsel.

Skat påpegede desuden, at bilen rent faktisk havde været brugt privat udover de to feriekørsler. Således kunne skattefolkene ud fra hans kørebog konstatere, at den havde været benyttet til at hente blomster og et maleri. Begge dele blev indkøbt og bogført til virksomheden, men da der ingen lejekontrakt findes, og virksomhedens lokaler også er "anvendelige til private formål", blev blomster og maleriet betragtet som en privat udgift afholdt af selskabet, og skulle følgelig også betragtes som maskeret udbytte til Carsten Nøkleby.

Temperamentet koger

Derudover fandt Skat en række udgifter, som på tilsvarende måde er blevet beskattet som maskeret udbytte. For eksempel havde familien købt sportstøj for 10.000 kroner på firmaets regning, en strategi- og teambuildingtur til London for familiens fem medlemmer, et strategimøde i Tyskland, skattefri kørselsgodtgørelse og et udendørs sofasæt til en terrasse, der støder op til forretningslokalerne i kælderetagen.

Der er dele af disse krav, som Carsten Nøkleby er parat til acceptere, men hovedkravene vedrørende fri bil, skattefri kørselsgodtgørelse og virksomhedens udgifter el og varme får temperamentet til at koge. Han har fået en fornemmelse af at være kommet i Skats sorte bog, og at han skulle ned med nakken.

»Jeg er kontrolfreak og føler, at jeg har styr på alt. Men lige nu står jeg i en situation, hvor jeg ikke længere kan gennemskue, om jeg er en lovlydig borger, og så bliver min retsfølelse altså krænket,« siger han.

Han har forsøgt at få erstatning fra revisoren på grund af dårlig rådgivning, men det blev afvist, fordi Skat ifølge revisionsfirmaet er gået mere aggressivt til værks end ellers.

»Min anbefaling er, at I kører sagen videre i klagesystemet og ser, om ikke der nogle fornuftige og ansvarlige mennesker højere i systemet, der kan se, at Skats afgørelse på flere punkter er for restriktiv,« lød svaret fra revisionshuset.

Skat vil ikke kommentere konkrete skattesager.

Læs også