Serier

Kasi-Jesper skal betale skat af 10 firmabiler

Her er Skats gigantkrav mod Kasi-Jesper.

Skat sætter jagten ind
Foto: Lars Krabbe

Skat lægger op til at beskatte Jesper ”Kasi” Nielsen personligt af 163 mio. kr. for perioden 2007-2011. Langt størstedelen, i alt 139 mio. kr., handler om smykkeselskabet Kasis sponsorudgifter til fodboldklubben Brøndby og håndboldklubben AG København.

Skat mener, at sponsoraterne reelt handlede om pleje Jesper Nielsens private interesser, og derfor skal de beskattes med 42 procent som maskeret udbytte.

En anden større post i Skats samlede krav mod den kontroversielle erhvervsmand handler om fri bil. Firmabiler beskattes som almindelig løn, og skattehammeren falder, hvis bilen blot har været til rådighed og således uafhængigt af, om den rent faktisk har været brugt.

Kasi havde flere biler, som ifølge Skat var til rådighed for Jesper Nielsen. I 2009 skulle Jesper Nielsen således beskattes af ikke færre end ti biler.

”Der bliver ikke givet ”mængderabat” selv om der er flere biler der stilles til rådighed”, hedder det i Skats afgørelse om Jesper Nielsens skatteansættelse for 2009.

De ti biler omfattede blandt andet en Lamborghini, en Aston Martin, en SLR McLaren, en Bentley samt flere BMW’er og Porcher. Bilerne betyder, at Jesper Nielsen alene for 2009 skal beskattes af frie biler for godt 3 mio. kr.

Dertil kommer beskatning for fri båd, frit sommerhus, private flyvninger, samt en række udgifter afholdt af Kasi ApS, som Skat mener reelt burde have været betalt af Jesper Nielsen selv.

Familiens skatterådgiver Henning Boye Hansen kan godt se, at elementer i skattesagen kan efterlade indtrykket af en vis tilbagelænethed over for skattelovgivningen.

»Men vi har at gøre med en entreprenant familie, som ikke bruger ressourcer på at spørge Gud og hver mand, før de handler. Det kan man genfinde i mange virksomheder, og jeg tror heller ikke, det kan bestrides, at nogle af de mange dispositioner ikke hører til de klogeste, når selskabet for eksempel køber en yacht, der udløser en rådighedsbeskatning hos familien på over 100 procent per år. Men det har familien gjort, fordi den havde lyst, og den har ædt beskatningen uden at mugge overhovedet,« siger skatterådgiveren.

Skats forhøjelser mod Jesper Nielsen for perioden 2007-2011

Frie biler

7.474.643 kr.

Frit fly

5.401.177 kr.

Fri lystbåd

6.069.832 kr.

Frit sommerhus på Mallorca

1.859.556 kr.

Sponsorat Brøndby

87.714.882 kr.

Sponsorat AG København

51.233.905 kr.

Tilskud AG København

1.936.055 kr.

Udlodning vedr. sommerhus på Mallorca

473.564 kr.

Private udgifter afholdt af Kasi

620.767 kr.

Personaleudgifter

31.796 kr.

Rådgiverudgifter

56.968 kr.

I alt

162.873.145 kr.

Læs også