Serier

Fakta: Rundt om begrebet whistleblower

Betegnelsen whistleblower går helt tilbage til den amerikanske uafhængighedskrig, men er mere aktuelt end nogensinde før.

De sladrende helte

Begrebet whistleblower – fløjteblæser – kommer fra politiets og sportsdommerens fløjte.

Den første whistleblower er formentlig sømanden Samuel Shaw og hans kollega Richard Marven, som afslørede torturering af britiske krigsfanger under Uafhængighedskrigen i USA. De blev udsat for en hård gengældelsesaktion af deres øverstbefalende, Esek Hopkins, og dette var inspirationen til den første amerikanske lov, der beskytter whistleblowere.

Nu kan man i USA – under den amerikanske lov False Claims Act - få både beskyttelse og en betragtelig dusør ved at whistleblowe om virksomheder eller personer, der på den ene eller anden måde snyder den amerikanske stat for penge.

Over hele verden bliver der løbende vedtaget love og regler, der beskytter whistleblowere mod fyring og andre former for straf eller hævn fra deres kolleger eller chefer.

Tre typer af whistleblowere:

  • Der er både interne whistleblowere, som over for deres egen chef eller til en whistleblowerordning afslører ting fra deres egen virksomhed eller arbejdsplads
  • Og der er eksterne whistleblowere, der anmelder forhold til eksterne kilder, f.eks. medier, politiet, revisor eller finanstilsyn.
  • Endelig er der tredjeparts-whistleblowere, f.eks. hjemmesiden www.internationalwhistleblowers.com, hvor man kan anmelde andre, og så tager folkene bag hjemmesiden affære.

En anden international indgang for whistleblowere er wikileaks, som tager imod dokumenter, nogen mener, bør komme offentligheden til kendskab. 

Forholdene i Danmark:

Den danske regering har nedsat et udvalg, der undersøger, om beskyttelsen af offentligt ansatte er god nok, eller om det er nødvendigt at gøre mere for at sikre ytringsfriheden og dermed sikre, at offentligt ansatte tør whistleblowe, hvis de ser noget betænkeligt eller ulovligt. Det sker efter sager, hvor folk er blevet fyret eller er idømt straf som en konsekvens af, at de whistleblowede.

Fra september er det pålagt store set alle finansielle selskaber at oprette en whistleblowerfunktion, hvor medarbejdere anonymt kan henvende sig. Allerede nu kan man via Finanstilsynets hjemmeside anmelde forhold i den finansielle sektor anonymt.

I sager, hvor en whistleblower anmelder forhold til f.eks. Bagmandspolitiet om mulig økonomisk kriminalitet, kommer hensynet til whistlebloweren ofte i kollision med hensynet til retssikkerheden hos den, der beskyldes for lovbrud. Den anklagede har en ret til at vide, hvem der fremfører beskyldningerne, for at kunne forsvare sig bedst muligt.

Stadigt flere store private virksomheder opretter whistleblowerordninger.

Hvis man etablerer en whistleblowerordning, skal man have den godkendt hos Datatilsynet.

Whistleblower-links:

  • Den største anonyme whistleblower-portal: internationalwhistleblowers.com
  • Her kan man anonymt anmelde forhold i den finansielle sektor: finanstilsynet.dk
  • Her kan du som virksomhed/arbejdsgiver læse, hvordan du laver din egen whistleblowerordning: datatilsynet.dk
  • Se her det internationale hjemmeside, hvor man kan ”aflevere” fortrolige dokumenter, man mener, offentligheden bør kende:wikileaks.org
Læs også