Serier

Strafrabat giver klart flere tips

Straffrihed for whistleblowere i kartelsager har haft stor betydning for antallet af sager. Det gør det også betydeligt nemmere at opklare sagerne.

De sladrende helte
I marts sidste år besluttede man at skærpe straffen for kartelvirksomhed, så bøderne blev sat kraftigt op, og det blev muligt at straffe med fængsel, og denne stramning har gjort en forskel, fortæller fungerende chef i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Henrik Helmer Steen. Foto: Mik Eskested

Nogle vil mene, at det er for billigt sluppet. Men det har haft stor og positiv indflydelse, at man kan få rabat på straffen, hvis man beslutter sig for at blive whistleblower og melde sig selv og sine medsammensvorne i kartelsager.

Det er den klare konklusion hos de myndigheder, der skal opdage og efterforske sagerne om brud på konkurrencereglerne...

Læs også